موفقیت-به-شیوه-خود
چگونه موفق شویم
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
نقطه اشتیاق شما
آوریل 5, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود

موفقیت-به-شیوه-خود

شاید وسوسه انگیز باشد که کارهای کوچک و راحت انجام دهید، از راههای امن و بی خطر و خوش سفر عبور کنید که پیش روی شما قرار دارد. از خود بپرسید چه مدتی می توانید در این جاده بدون سوخت جت که اشتیاق به شما می دهد باقی بمانید. بعد به گفته نلسون ماندلا توجه کنید: «با انجام دادن کارهای کوچک و تن ندان به خطر نمی توانید اشتیاقی پیدا کنید.» در این زندگی اشتیاق درها را باز می کند. بله، رفتن به دنبال آنچه به واقع می خواهید، حرکت کردن دنبال آنچه به واقع مشتاق آن هستید، به زمان، تلاش، از خود گذشتگی و حتی درد و ملامت نیازمند است.

وقتی در جاده دنباله رو یا ازاشتیاق به حرکت در می آیید، وقتی رویاهای خود را دنبال می کنید، جان می گیرید و زنده می شوید. این همانجایی است که پیروزی را تجربه می کنید. مسئله این نیست که هدف را بیش از اندازه در سطح بالا قرار می دهید و نمی توانید از مانع عبور کنید. اشکال اینجاست که هدف را بیش از اندازه در سطح نازل قرار می دهید و باز هم از روی مانع عبور نمی کنید. وقتی به کم و اندک دل خوش می کنید، نمی توانید از سخاوت و انرژی بهره مند شوید که زندگی همیشه برای شما در آستین دارد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.