الگوهای مميزی كيفيت و مديريت كيفيت جامع | TQM | ISO
ژانویه 7, 2015
رفتار سازمانی و اقتصاد جهانی
ژانویه 7, 2015

جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج يك جايزه سالانه براي شركت‌هاي امريكايي به منظور دستيابي به اهداف كيفي و تجارت مناسب است. اهداف اين جايزه، ارتقاي آگاهي از كيفيت به عنوان عنصري مهم در افزايش رقابت، درك نيازمندي‌هاي اجراي عالي و سهيم شدن در اطلاعات است.

معيارهاي جايزه بالدريج، نگرش قابل قبولي براي مطابقت با مديريت كيفيت جامع در هر سازمان فراهم مي‌آورد. اين معيارها برپايه ۱۰ مفهوم هستند:

۱- كيفيت مشتري گرا: كيفيت توسط مشتريان مورد قضاوت قرار مي‌گيرد. بنابراين در صورتي كه در تمامي مراحل، مشتري در نظر گرفته شده باشد، محصول رضايت مشتري را برآورده مي‌كند. در نتيجه شناسايي نياز مشتري و بازار ضروري است سپس اين نيازها بايد توسط فاكتورهايي مورد سنجش قرار گيرند تا با فعاليت‌هاي لازم، رضايت مشتري جلب شود.

۲- رهبري: فرد اول سازمان مي‌بايست جهت‌هاي حركت سازمان را براي جلب رضايت مشتري به طور واضح با انتظارات والا تنظيم كند.

۳- بهبود مستمر و يادگيري: دستيابي به بالاترين سطح عملكرد سازماني نيازمند داشتن شيوه بهبود مستمر است.

۴- اهميت دادن به كاركنان: موفقيت سازمان در بهبود عملكرد، به مهارت و تحرك نيروهاي سازمان بستگي دارد.

۵- واكنش سريع: هم اكنون پاسخگويي به مشتريان و نياز آنها و داشتن روشي انعطاف پذير براي ايجاد قابليت، از نيازهاي اساسي هر سازمان به شمار مي‌آيد.

۶- كيفيت طراحي و پيشگيري: مديريت بايد بر موضوع كيفيت طراحي و همچنين جلوگيري از اتلاف به طور ويژه تأكيد كند.

۷- چشم‌انداز وسيع آينده: مديريت سازمان بايد همواره به صورت كلان تمامي جوانب، مرتبط با سازمان را در نظر بگيرد و تصميم‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر اين نگرش مبتني كند.

۸- مديريت با واقعيت: سيستم مديريت پيشرفته بايد برپايه چارچوب اندازه‌گيري، اطلاعات و تجزيه و تحليل باشد. اندازه‌گيري بايد از استراتژي شركت و از تمامي مواردي كه بر فرايند و خروجي‌ها تأثير مي‌گذارند، ناشي شده باشد.

۹- توسعه مشاركت: سازمان‌ها بايد با مشتريان، كارمندان، تأمين كنندگان و سازمان‌هاي آموزشي مشاركت كنند. مشاركت ممكن است داخلي يا خارجي باشد.

۱۰- مسؤوليت اجتماعي و شهروندي: ايجاد مسؤوليت به انتظارات اوليه سازماني برمي‌گردد كه مواردي از قبيل ايمني و سلامت و طول عمر محصول يا خدمات را شامل مي‌شود. اين مسؤوليت‌ها بايد در نقاط مختلف سازمان و براي افراد مختلف تعيين شده باشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.