انواع ارزيابي | ارزيابي آينده نگر | ارزيابي گذشته نگر
ژانویه 7, 2015
الگوي برنامه‌ريزي آرماني | مدل GP
ژانویه 7, 2015

BSC يك الگو و يا به عبارتي يك چارچوب مفهومي براي تدوين مجموعه‌اي از شاخص‌هاي عملكرد در جهت اهداف استراتژيك است و در اولين گام آن مي‌بايست ديدگاه آتي سازمان مشخص شود. سپس با توجه به ديدگاه حاكم بر سازمان، اهداف استراتژيك تدوين مي‌شوند و يا مي‌بايست تدوين شده باشند. با عنايت به ديدگاه آتي و اهداف استراتژيك سازمان، عوامل حياتي موفقيت مشخص مي‌شوند. به همين ترتيب معيارهاي استراتژيك تبيين و در نهايت برنامه اقدام تدوين مي‌شود، قابل ذكر است الگوي BSC يكي از موفقترين الگوهاي مورد استفاده در زمينه ارزيابي عملكرد قلمداد مي‌شود.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.