مطالب آموزشی تاریخ
فساد اداری | عوامل ایجاد فساد اداری
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی معماری
مولفه های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی معماری

مطالب آموزشی معماری

در طراحی و اجرای فضاهای داخلی ساختمان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و ارتباط ساختمان با اطراف،باید امکانات ویژه ای برای حفظ جان افراد در مقابل مخاطرات و بهبود عملکرد سیستم در شرایط تهدید و کاهش آسیب پذیری ان فراهم شود. تعیین طرح هندسی بنا، موقعیت و ابعاد بازشوها، نحوه دسترسی ها و پیش بینی فضای امن به صورت چند عملکردی برای هر ساختمان به عهده مهندس معماری است. مهندس معماری باید با توجه به کاربری بنا و نیازهای آن، فضا را به گونه ای طراحی نماید که علاوه بر شرایط عادی، در شرایط اضطراری و بحران نیز موجب حفظ جان مردم و کاهش آسیب پذیری و مدیریت بهینه گردد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.