موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه نظام‌های استخدامی و جبران خدمت
سپتامبر 11, 2014
ويژگي تبليغات از دیدگاه تری
سپتامبر 14, 2014

روش لقب گذاري

برچسب منفي زدن به يك انديشه يا نظر اين روش به منظور وادار ساختن مخاطبان به وازدن و محكوم كردن يك انديشه يا برنامه بدون ارائه دليل يا گواه به كار ميرود اين نوع تبليغ طبيعتاً در تبليغات تجاري رواج چنداني ندارد.

روش تعميم با زرق و برق

در اين روش سعي مي شود بين يك صفت مثبت و خوب با چيز ديگري كه معرف خوبي، درستي، پاكي و نظائر آن است پيوند و از كلمات با ارزش و جذابي نظير «كره طلايي» يا «شامپو معجزه­گر» استفاده ميشود.

روش انتقال

هدف تعويض و انتقال قدرت و اعتبار چيزي محترم بر چيز ديگري كه مورد احترام همگان است.

شهادت

واداشتن شخص محبوب يا منفور به اظهار نظر درباره درستي يا نادرستي يك فكر يا يك برنامه يا شخص است به ويژه در عرصه هاي تبليغات تجاري و مبارزات انتخابي.

روش توده پسند

روشي كه از طريق آن خطيب يا اغواگر مي كوشد مخاطبان خود را متقاعد سازد كه نظريات و انديشه هاي او برخاسته از مردم كوچه و بازار است.

روش جمع و جور كردن كارت هاي يكدست

عبارت از بهره گرفتن از جزئيات و تكه هاي پراكنده اي از يك موضوع يا رخدادي است كه از ميان انبوهي از اطلاعات درست و نادرست گزينشميشود به گونه اي كه با يكديگر چفت و بست باشند.

روش تظاهر به يكپارچگي

در اين زمينه تبلغاتي با توسل به گرايش مردم از دنباله روي استفاده ميكند زيرا بسياري از مردم پيوسته ميخواهند در اكثريت قرار بگيرند نه در اقليت براي اين منظور تبليغاتچي ميگويد همه مردم با ما هستند و از ما پشتيباني ميكنند در اين نوع تبليغ پيوسته از لفظ «جمع» «همه» و … استفاده مي شود.

روش هجوم براي سوار شدن به واگن

در واقع نوعي ايجاد مسابقه ميان مردم است در اين روش جوهر تكنيك «عجله كنيد تا به واگن برسيد» به اين معناست كه همه ما قصد سوار شدن به واگن را داريم سپس عجله كنيم تا زودتر به آن برسيم به عبارت ديگر در اين روش تبليغاتچي ميكوشد ديگران را متقاعد كند كه همگان كه ما هم جز و آن هستيم برنامه هاي او را پذيرفته اند بنابراين ما هم هر چه سريعتر به آنها بپيونديم و خود را به واگن برسانيم.

روش ضد تبليغ

در اين روش تبليغاتچي مي كوشد به ويژه در تبليغات سياسي، فرازهايي از مطالب دشمن را در مورد خود به دلخواه گزينش كند و سپس با استدلال و منطقي قوي تر از استلال طرف مقابل آن را نفي نمايد.

روش تكرار

تكرار از لحاظ روان شناسي در تشكيل عادت بسيار مفيد است به ويژه اگر با دقت توام باشد بودن تكرار، تثيت و تقويت دقيق تر عادت ميسر نخواهد بود. اما روش تكرار از قواعد خاصي پيروي ميكند زيرا فاصله هاي تكرار فعل نبايد چندان دراز باشد كه در اين صورت سبب محو شدن آثار قبلي مي شود و نه چندان كوتاه باشد كه ممكن است ملال انگيز و خسته كننده شود و استعداد سازش با وضع جديد را از شخص سلب كند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.