مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی
روان شناسی صنعتی و سازمانی چیست؟
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی
منابع اینترنتی برای روان شناسان و دانشجویان صنعتی و سازمانی
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسان صنعتی و سازمانی در موسسه های بسیار گوناگون فعالیت دارند و کارهای بسیار مختلفی را انجام می دهند. ما غالباً روانشناسان صنعتی و سازمانی را به دوگروه تقسیم می کنیم، گروه اول آنهایی هستند که به کار عملی می پردازند، و گروه دوم کارهای تحقیقی انجام می دهند. فعالیت‌های عملی شامل استفاده از اصول روان شناختی برای حل مشکلات دنیای‏ واقعی ‏است، مثل مشکلات استرس ناشی از کار شدید یا عملکرد شغلی ضعیف. در رشته روانشناسی ‏صنعتی و سازمانی، تحقیق و کار عملی، هر دو به یک اندازه مهم هستند. یکی از هدف های عینی روان شناسی ‏صنعتی و سازمانی، کمک به سازمان ها برای عملکرد اثربخش‏ تر است. بسیاری از روان شناسانی که در موسسه های تحقیقاتی فعالیت دارند، درگیر کار عملی می‌پردازند، بهترین رویکرد را برای حل مشکل موجود، شناسایی‏ کرد. بسیاری از نهادهای پژوهشی، دانشگاه ها و دانشکده هایی‏ هستند که ‏در آنها، روان شناسان صنعتی و سازمانی درجایگاه استادان قرار گرفته‌اند. محل کارهای عملی شامل موسسه های مشاوره، دولت، ارتش و شرکت های خصوصی است. بسیاری از فعالیت های روانشناسی صنعتی و سازمانی شاغل در کار عملی، مشابه فعالیت های همکاران دانشگاهی آنهاست ازجمله اجرای تحقیق و تدریس درکلاس‌های دانشکده ها. باوجود این، کاراصلی آنها متمرکز بر استفاده از اصول و یافته‌های تحقیقی این رشته برای اجرای وظایف شغلی خود است. فهرست زیر نشان دهنده فعالیت هایی است که این روانشناسان انجام می دهند:

۱) تحلیل ماهیت شغل (تحلیل های شغلی). ۲) اجرای کار تحلیلی برای تعیین راه حل یک مشکل سازمانی ۳) اجرای کار پژوهشی درمورد احساسات و عقاید کارکنان ۴) طراحی نظام ارزیابی عملکرد و نظام گزینش کارمند. ۵) طراحی نظام گزینش کارمند. ۶) طراحی برنامه ‏آموزش ضمن خدمت. ۷) اجرای آزمون‌های روانشناختی. ۶) ارزیابی میزان اثربخشی یک فعالیت یا کارآموزی، مثل برنامه آموزش ضمن خدمت. ۸) ایجاد یک تغییر سازمانی، مثل نظام جدید پاداش برای کارکنانی که عملکرد خوبی داشته اند.

اکثرتلاش‌های روانشناسان صنعتی /سازمانی مستقیماً به ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان‌ها مربوط می شود.

منبع: گروه کلید کبری سبزعلی یمقانی – روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.