موضوعات پایان نامه منابع طبیعی
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی منابع طبیعی
آگوست 7, 2018
موضوعات پایان نامه رشته پژوهش هنر
موضوعات جدید پایان نامه رشته پژوهش هنر
آگوست 11, 2018
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شیمی بپردازیم:

 • شیرین سازی گاز طبیعی بوسیله انواع چارچوب های فلزی آلی.
 • شیرین سازی آب دریا به روش اسمز پیشرونده.
 • تصفیه پساب به روش “سونونانوفتوکاتالیست”.
 • بررسي تجربي و مدلسازي فاكتورهاي موثر بر رفتار مكانيكي پايه كاتاليست گاما آلومينا.
 • بهينه سازي پارامترهاي عملياتي موثر بر پايداري حرارتي كاتاليست هاي شكل دهي شده به روش قرص زني.
 • مطالعه سينتيكي و ترموديناميكي حذف كادميوم و سرب در پساب با استفاده از جاذب كليكس آرن.
 • مطالعه تجربي و آناري تاثير نانو ذرات بر بهبود خواص غشاي اولترافيلتراسيون با استفاده از نرم افزار RSM.
 • بررسي تجربي و مدلسازي حذف مواد فرار آلي از محيط آبي با استفاده از غربال مولكولي ۱۳X.
 • واکنش های اکسیداسیون کربن مونواکسید با استفاده از انواع چارچوب های فلزی آلی.
 • اصلاح کاتالیست (MIL-53 (Al با انواع فلزات در واکنش اکسیداسیون کربن مونوکسید.
 • شبیه سازی عددی هیدروسیکلون برای جداسازی شن از نفت با ویسکوزیته بالاتر از ۵۰ سانتی پویز.
 • شبیه سازی عددی دی هیدراتور الکترواستاتیک برای تعیین فاصله بهینه الکترود ها برای جداسازی آب نمک از نفت.
 • بررسی تجربی و شبیه سازی عددی بازده جداسازی نمک زداهای الکتریکی از نفت برای تعیین تعداد الکترود و ولتاژ بهینه.
 • شبیه سازی عددی دی هیدراتور مکانیکی و تعیین فاصله و تعداد مناسب صفحات فلزی برای جداسازی آب از نفت با ویسکوزیته معین.
 • بررسی ارتباط فاصله بین صفحات موازی و ویسکوزیته نفت خام در بازده دی هیدراتور مکانیکی.
 • بررسی تجربی و شبیه سازی عددی تاثیر آب دوستی صفحات موازی در بازده دی هیدراتور مکانیکی.
 • بررسی و مقایسه ایجاد خاصیت آب دوستی و آب گریزی روی برخی فلزات با استفاده از روش های فیزیکی.
 • بررسی و شبیه سازی عددی ورودیهای هیدروسیکلونی در بازده جداسازی مخزن های جداسازی چهار فازی.
 • سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی پوشش دار شده با پلیمرهای مایع یونی.
 • سنتز و شناسایی مواد سیلیکای مز وحفره و کاربرد آن در واکنش های آلی.
 • سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوسان و بررسی خاصیت آنتی باکتریالی آن در منسوجات.
 • سنتز وشناسایی مواد نانوسیلیکا و کاربرد کاتالیستی آن.
 • سنتز و شناسایی مواد سیلیکای مزوحفره MCM و کاربرد آن در حذف فلزات سنگین.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.