موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی
لیست بروزترین موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه علوم قرآنی
لیست موضوعات جدید پایان نامه علوم قرآنی
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران سازه

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران سازه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش سازه بپردازیم:

 • بررسی اثر سیمان بر سیلت رسی برای تثبیت خاکریزهای کانال.
 • انتخاب مناسب ترین فناوری دستگاه ضد لرزه برای ساختمان‌های مرتفع با در نظر گرفتن واکنش مکانیکی و تاثیرات محیطی.
 • توسعه و کاربرد مینی پروب‌های TDR برای پایش رطوبت در تست‌های آزمایشگاهی در مقیاس کوچک.
 • ارائه روشی برای جلوگیری از هوازدگی برای پل‌های طاق سنگی باستانی.
 • بازسازی روسازی آسفالت به منظور بهبود خواص مکانیکی و زیست محیطی بتن آسفالتی با استفاده از ذرات نانو.
 • بررسی تأثیر نوع بتن بر استحکام باند میلگردهای GFRP
 • مدلسازی عددی و فیزیکی شیب خاک نرم تثبیت شده با ستون‌های سنگی.
 • ارزیابی ظرفیت باربری ستون‌های بتنی تحت اثر خوردگی میلگردها براساس پارامترهای مختلف موثر.
 • ارزیابی رفتاردیوار برشی کوتاه و بلند تحت اثر بار انفجاری با استفاده از روش های تحلیلی و نرم افزاری.
 • بررسی تأثیر ورق های FRP بر رفتار لرزه ای ستون های بتنی استوانه ای توخالی.
 • پیش بینی ظرفیت نهایی ستون های فولادی پر شده با بتن با ابعاد و اشکال مختلف وتعیین طرح بهینه.
 • ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم سازی شده با بادبند هم محور و برون محور.
 • بررسی ترکیب مهار بندها و ستون های جدار فلزی پر شده با بتن در سازه های فلزی.
 • ارزیابی رفتار سازه‌های فولادی بدون و با جداگر لاستيکی هسته سربی و ارزیابی طرح بهينه جداگر براساس مطالعات پارامتری
 • ارزیابی رفتار استاتیکی و لرزه ای قابهای ساختمانی ساخته شده از پروفیل‌های پالتروژن.
 • ارزیابی رفتار قابهای فولادی با سیستم های مهاربندی فولادی (بادبندی) با اشکال مختلف تحت اثر خرابی پیش رونده براساس تحلیل استاتیکی غیر خطی.
 • ارزیابی و مقایسه رفتار کمانشی ورق های معمولی و کامپوزیتی با اشکال و ابعاد و بازشوهای مختلف و تعیین طرح بهینه.
 • ارزیابی و مقایسه رفتار کمانشی ستون های ساختمانی با مقاطع مختلف و ارزیابی طرح بهینه.
 • ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فولادی با دیوار برشی بتنی – فولادی – مرکب و تعیین طرح بهینه براساس تحلیل های غیرخطی.
 • ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و غیرمدفون با لحاظ اثرات اندرکنشی مختلف و تعیین طرح بهینه.
 • مقایسه جابجایی قاب های بتنی پلان نامنظم تحت تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی.
 • بررسی رفتار لرزه ای قاب‌های بتنی با ستون های RC و CFT تحت بررسی تحلیل استاتیکی و دینامیکی تاریخچه زمانی.
 • مقایسه عملکرد لرزه ای  قاب‌های ساختمانی با ستون های CFT با مقطع هندسی دایره ای و مستطیلی شکل.
 • مطالعه و بررسی عوامل موثر در تعیین سطح عملکرد پل های روگذر بتنی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور.
 • بررسی تاثیر نامنظمی و منظمی دهانه قاب های خمشی فولادی تحت مولفه های افقی و قائم زلزله بر روی شاخص قابلیت اطمینان سازه.
 • بررسی مقایسه عملکردی رفتار تاریخچه زمانی ستون های cft در قاب های ساختمانی با مقطع هندسی مربع و دایره ایی شکل.
 • بررسی اثر مولفه ارتفاع و طول دهانه قاب های خمشی فولادی تحت نیرو های افقی و قائم زلزله بر روی شاخص قابلیت اطمینان سازه.
 • مقایسه شاخص ثابلیت اطمینان قاب های فولادی با مهاربند واگرا و همگرا تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی.
 • مطالعه و بررسی اثر بازشو در دیوار های برشی قاب های بتنی با شکل پذیری معمولی بر روی شاخص قابلیت اطمینان.
 • بررسی پارامتری رفتار لرزه ای قاب های بتنی با نامنظمی جرمی طبقات تحت اثر تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی.
 • بررسی تاثیر ميراگرها جرمي تنظيم شده(TMD)  در مقاوم سازی ساختمان های فولادی تحت اثر تحلیل غیر خطی تاریحچه زمانی.
 • مطالعه و بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی با سخت کننده افقی و عمودی تحت اثر بار لرزه ایی نگاشت های دور از گسل.
 • بررسی مدل های رفتاری دال بتن مسلح در برای انفجار با نرم افزارهای اجزا محدود.
 • بررسی رفتار اتصال ستون فولادی با تیر  با اتصال rbs.
 • بررسی عددی دال بتنی مسلح با ورق های تقویتی فولادی سوراخ دار و ساده  تحت بارگذاری های مختلف انفجاری و مقایسه آن با دال بتنی معمولی.
 •  بررسی تاثیر زاویه برخورد زلزله در ساختمان های فولادی و مقایسه آن در ساختمان های منظم و نامنظم در پلان.
 • مقایسه اثر انفجار تماسی بر روی دال بتنی بدون میلگرد، مسلح و دارای ورق فولادی تقویتی.
 • بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه در عملکرد میراگر دورانی کنترل شده یگانه و چند گانه.
 • بررسی رفتار سازه فولادی با میراگر ويسکوز و بادبند هم محور تحت تاثیر زلزله های حوزه نزديک و دور.
 • بررسی رفتار قاب بتنی با دیوار برشی فولادی تحت زلزله ی حوزه نزدیك.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.