موضوعات پایان نامه مهندسی معماری
موضوعات پژوهشی بروز رشته معماری
آگوست 11, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پژوهشی جدید مدیریت دولتی
آگوست 12, 2018
موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی

موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی بپردازیم:

 • An exploratory needs Analysis in Iran.
 • The Effect of Project Based Learning on Teaching EFL Iranian Learners’ Vocabulary Breath.
 • The Effect of Project Based Learning on Iranian EFL learners’ English Passive Structure Learning.
 • The Effect of Project Based Learning on Iranian EFL learners’ Pragmatic Competence Development.
 • The Effect of Project Based Learning on Iranian EFL learner’s’ Self-assessment.
 • Computer mediated communication and language learning.
 • curriculum development and Intercultural Communication.
 • The effect of synchronous computer mediated communication on oral proficiency.
 • The effect of low-level first language skills and second language learning and listening comprehensions on Iranian young dyslexic and non-dyslexic language learners.
 • The relationship between genre analysis and rhetorical structure analysis on ELT research articles.
 • The comparative between ESP and genre analysis in Iranian TESOL articles.
 • The effect of gloss type and repetition tasks on Iranian EFL learners’ intake of new words.
 • The impact of content and language integrated learning on ELT learners’ syntactic complexity in L2 writing.
 • The relationship between lexical knowledge, identity style, self-confidence, and speaking ability on advance EFL learners.
 • The effect of dynamic written and direct corrective feedback on Iranian beginner EFL learners’ writing ability.
 • The impact of gender-based differences and schema-based activities on Iranian EFL learners’ listening comprehension.
 • The effects of form-focused training and working memory on Iranian EFL learners’ reading comprehension.
 • The effect of comprehensive and selective feedback in grammatical structures on Iranian EFL learners writing accuracy.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.