موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها
موضوعات جدید پایان نامه رشته مهندسی شیمی
آگوست 2, 2018
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی شیمی | پلیمر
آگوست 7, 2018
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شیمی گرایش نانو بپردازیم:

  •  مقایسه عملکرد فتوکاتالیستی عناصر لانتانیدی با درصد وزنی های مختلف سریم به عنوان دوپنت بر سطح اکسید روی برای حذف آلاینده های آلی (AZO DYE).
  •  بررسی خاصیت فتوکاتالیستی عناصر گروه لانتانیدی وتاثیر پارامترهای مختلف آن (دما، غلظت اولیه رنگزا، مقدار کاتالیست،pH و…) بر تخریب رنگزا.
  •  طراحی دستگاه های نانوفتوکاتالیست در فرایندهای چند جزئی حذف مواد رنگزای آلی.
  •  سنتز فتوکاتالیست به منظور تخریب آلاینده های چند جزئی با استفاده از فتوراکتور تحت تابش نور uv.
  •  بررسی خاصیت فتوکاتالیسی گروه لانتانیدی بر تخریب رنگزای پساب نساجی.
  •  سنتز نانو فتوکاتالیست به منظور حذف رنگزای آلی و تعیین پارامترهای گرمای احتراق، محاسبات اقتصادی، RSM.
  •  تعیین ویژگی های نانوفتوکاتایست گروه های لانتانیدی و اثر پارامترهای مختلف بر حذف آلاینده های آلی.
  •  مقایسه خاصیت فتوکاتالیستی گروه های لانتانیدی دوپ شده بر اکسید روی با اکسید روی خالص و تعیین ویژگی های فتوکاتالیست.
  •  تعیین ویژگی های گروه های لانتانیدی دوپ شده بر اکسید روی با درصد وزنی های مختلف وبررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی.
  •  سنتز عناصر لانتانیدی دوپ شده بر اکسید روی و مقایسه عملکرد آن ها بر تخریب رنگزا و تعیین بندگپ.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.