چگونه فرضیه پژوهش خود را بنویسیم؟
چگونه فرضیه پژوهش خود را بنویسیم؟
اکتبر 28, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
جدیدترین موضوعات پژوهشی مدیریت بازرگانی
نوامبر 3, 2018
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی نفت تمامی گرایش ها بپردازیم:

اکتشاف و پتروفیزیک

 • ارزیابی پتروفیزیکی یکی از مخازن خلیج فارس و بهینه سازی تولید با استفاده از سیستم هوشمند.
 • طراحی تابع بهینه جهت یافتن رابطه بین تراوایی و تخلخل در یکی از مخازن ایران.
 • پیش بینی اشباع آب در سازند آسماری یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از سیستم هوشمند (مطالعه موردی یکی از مخازن ایران).
 • پیش‌بینی تخلخل در سازند بنگستان یکی از مخازن ایران با استفاده مدلسازی نرم‌افزاری و سیستم هوشمند (مطالعه موردی یکی از مخازن ایران).
 • تخمین و پیش​بینی تراوایی مخازن کربناته با استفاده از داده​های چاه پیمایی و مدلسازی سیستم هوشمند (مطالعه موردی یکی از مخازن ایران).

  مهندسی بهره برداری

 • طراحی رشته تکمیلی مناسب جهت بهینه سازی تولید در یکی از مخازن ایران.
 • بهینه​سازی دبی تولید یکی چاههای جنوب غربی ایران با استفاده از روشهای ابتکاری (الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچه).
 • بهینه سازی پارامترهای فرایند فرازآوری با گاز در یکی از میادین جنوب غربی ایران (بررسی پارامترهای رشته تکمیلی چاه).
 • امکان سنجی پیاده سازی سیستم فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین ایران.
 • آنالیز حساسیت روی پارامترهای مخزن و چاه و بررسی تاثیر آن ها روی شاخص بهره دهی و بهینه سازی دبی تولیدی (مطالعه موردی از ایران).
 • مدلسازی نرم افزاری انواع روشهای کنترل تولید ماسه با مطالعه موردی یکی از مخازن ماسه سنگی ایران (بهینه سازی رشته تکمیلی چاه).
 • تشریح مدل های مختلف ارائه شده برای شاخص بهره دهی برای مخازن جهان و بررسی نرم افزاری انطباق پذیری هرکدام برای مخازن ایران.
 • طراحی فرایند مشبک‌کاری و رشته تکمیلی بهینه برای چاه‌های نفت و گاز جهت رسیدن به ماکزیمم دبی تولیدی (مطالعه موردی یکی از میادین ایران).
 • طراحی و شبیه‌سازی فرایند فرازآوری با پمپ الکتریکی شناور (ESP) برای یکی از میادین دریایی ایران و بهینه‌سازی دبی تولیدی نفت در میدان مورد مطالعه.
 • تعیین روش مناسب فرازآوری با پمپ برای یکی از میادین جنوب کشور براساس شبیه‌سازی نرم‌افزاری و محدودیت‌های میدان.
 • بهینه‌سازی دبی تولیدی نفت در فرایند فرازآوری با پمپ خلا پیشرو (PCP) در یکی از میادین نفت سنگین جنوب کشور با استفاده از هوش مصنوعی.

 مهندسی حفاری                                                         

 • برنامه ریزی و طراحی عملیات سیمانکاری بهینه در یکی از چاههای جهت دار میادین دریایی ایران.
 • آنالیز تورک و درگ جهت طراحی بهینه BHA و بهینه سازی سرعت حفاری در یکی از میادین ایران.
 • امکان​سنجی و طراحی حفاری ERD در لایه نفتی میدان پارس جنوبی و بهینه​سازی دبی تولیدی چاهها با استفاده از شبیه​سازی نرم​افزاری.
 • بررسی عملکرد مته های استفاده شده در حفاری حفره های مختلف یک میدان در جنوب ایران و طراحی بهینه هیدرولیک مته برای بهبود راندمان و کاهش هزینه حفاری.
 • بهینه سازی طراحی رشته جداری تولیدی و رشته تکمیلی مناسب برای یکی از چاه های جنوب ایران با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری.
 • بررسی انطباق پذیری مدل های مختلف ارائه شده برای پیش بینی نرخ نفوذ حفاری با چاه های ایران و انتخاب بهترین مدل (بررسی موردی یکی از میادین جنوب ایران).
 • پیش بینی سرعت حفاری در سازندهای جنوب ایران با استفاده مدلسازی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (بررسی موردی یکی از چاه های ایران).
 • بهینه سازی طراحی رشته جداری مناسب (از نظر فنی و اقتصادی) برای یکی از چاه های پارس جنوبی و آنالیز عملکرد طراحی ارائه شده در شرایط مختلف حفاری و تولیدی.

مهندسی مخزن

 • مدلسازی نرم‌افزاری یکی از مخازن جنوب ایران و بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای شوری آب و فشار نقطه حباب روی دبی تولیدی در فرایند فرازآوری مصنوعی با استفاده از آنالیز حساسیت.
 • مدلسازی فرایند شکافت هیدرولیکی در یکی از مخازن جنوب ایران و بررسی تاثیر آن روی ضریب پوسته و تولید مخزن.
 • مدلسازی یکی از میادین خلیج فارس و بررسی تاثیر مشخصات گاز تزریقی روی تولید از مخزن در فرایند فرازآوری با گاز.
 • بررسی و مدلسازی نرم‌افزاری یکی از مخازن جنوب غربی کشور با مشکل تولید ذرات جامد و ماسه و ارائه راهکار بهینه جهت حل مشکل و افزایش دبی تولیدی با استفاده از شبیه‌سازی و سیستم هوشمند.
 • مدلسازی و پیش‌بینی پارامترهای PVT یکی از میادین ایران با استفاده از طراحی سیستم هوشمند.
 • برنامه ریزی هوشمند جهت تخمین پارامترهای تراوایی و ضریب پوسته مخزن با استفاده از روشهای نوین چاه آزمایی و چاه پیمایی.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.