موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات بروز پایان نامه رشته اقتصاد
آگوست 29, 2018
موضوعات پایان نامه رشته پژوهش هنر
موضوعات پایان نامه رشته صنایع دستی
سپتامبر 3, 2018
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

 • همگرايي رشد اقتصادي كشورهاي اسلامی و بررسی سرريزهای منطقه اي با تاكيد بر کشورهای عضو اکو.
 • بررسی نقش هم پیوندی تجاری و رشد دربین کشورهای اسلامی.
 • تاثير جهانی شدن بر همگرايی درآمد سرانه كشورهاي اسلامی.
 • نقش حكمرانی خوب در بهبود كاركرد هزينه های دولت در کشورهای اسلامی.
 • بررسی بهره وری هزینه های دولت در آموزش و سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی.
 • بررسی اثرات درآمد نفتی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در سه کشورهای نفتی اسلامی.
 • بررسی رابطه بین اقتصاد نهادگرایی و نابرابریی فرصت ها در اقتصاد.
 • اقتصاد آزاد و شرايط دستيابی به آن با توجه به اقتصاد نهادگرایی.
 • نقش حاکمیت قانون و آزادي اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی.
 • بررسی نقش مولفه های محیط نهادی بر رشد اقتصادی.
 • نقش حقوق مالكيت در توسعه و رفاه اقتصاد در شرایط نهادی.
 • نقش نوآوری و تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی (در راستای اقتصاد مقاومتی).
 • بررسی اثرات چرخ دنده ای تورم وارداتی در اقتصاد ایران (در راستای اقتصاد مقاومتی).
 • بررسی عوامل بازدارنده در تحقق ماده ۸ قانون بودجه در حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تولید.
 • بررسی روش های نوین تکیه بر درآمدهای اقتصادی بدون نفت.
 • بررسی عوامل بازدارنده در تحقق ماده ۳۳ قانون بودجه در حمایت ازبهره وری تولید.
 • نقش اقتصاد نهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.