موضوعات جدید رشته مدیریت منابع انسانی
دسامبر 1, 2021
موضوع پایان نامه رشته مهندسی رباتیک
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی رباتیک
دسامبر 9, 2021
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی نفت گرایش مخازن بپردازیم:

  • بهینه​سازی عمق و دبی تزریق گاز در فرایند فرازآوری با گاز در میدان نفتی سلمان(بررسی پارامترهای رشته تکمیلی چاه).
  • آنالیز حساسیت روی پارامترهای مخزن و چاه در میدان چشمه خوش و بررسی تأثیر آن ها روی شاخص بهره دهی و بهینه سازی دبی تولیدی.
  • امکان سنجی و مدلسازی نرم افزاری انواع روشهای کنترل تولید ماسه در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز.
  • طراحی و شبیه‌سازی فرایند فرازآوری با پمپ الکتریکی شناور (ESP) برای مخزن بنگستان میدان منصوری و بهینه‌سازی دبی تولیدی نفت.
  • شبیه سازی استفاده از پمپ جت هیدرولیکی در یکی از میادین خلیج فارس و بهینه سازی دبی تولیدی نفت در میدان مورد مطالعه.
  • طراحی رشته تکمیلی بهینه و فرایند فرازآوری با گاز برای میدان نفتی چشمه خوش برای برداشت حداکثری از این میدان.
  • آنالیز فنی و اقتصادی و امکان سنجی پیاده سازی روش​های فرازآوری با پمپ برای میدان نفتی آبان.
  • آنالیز حساسیت روی روش​های ازدیاد برداشت در یکی از میادین خلیج فارس و شبیه​سازی و بهینه​سازی فرایند ازدیاد برداشت در میدان مورد مطالعه.
  • شبیه ​سازی فرایند تزریق متناوب آب و گاز در یکی از میادین خلیج فارس و آنالیز حساسیت روی پارامترهای مختلف جهت بهینه​سازی فرایند ازدیاد برداشت از این میدان.
  • تخمین و پیش​بینی تراوایی مخازن کربناته با استفاده از داده​های چاه پیمایی و مدلسازی سیستم هوشمند (مطالعه موردی یکی از مخازن کشور ایران).

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.