موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی
موضوعات بروز پایان نامه میکروبیولوژی
آگوست 22, 2018
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد
موضوعات جدید پایان نامه رشته اقتصاد
سپتامبر 1, 2018
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

 • بررسی اثرات دموکراسی و آزادیهای اقتصادی و مدنی بر مهاجرت نخبگان.
 • نقش نوسانات سیاستهای پولی و مالی بر بازده سهام در طی ادوار تجاری مختلف.
 • مدل سازی نوسانات و همبستگی شرطی بازده انتظاری سهام در بورس اوراق بهادار.
 • بررسی رابطه نااطمینانی در تورم و بازده بورس بر میزان سرمایه گذاری در آن.
 • بررسی نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بر میزان سرمایه گذاری دربورس.
 • تبیین نااطمینانی اقتصادی و سیاسی در متغیرهای کلان بر بازدهی و میزان سرمایه گذاری در بورس.
 • بررسی تاثیر نوسانات و شوک های نفتی بر بازدهی و میزان سرمایه گذاری در بورس.
 • بررسی تاثیر سود واقعی سهام بر اهرم های مالی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران.
 • بررسی اثرات ساختار مالکیت بر ارزش افزدوه اقتصادی بانکهای خصوصی و دولتی.
 • بررسی اثرات شرایط محیطی نهادی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب.
 • بررسی اثرات شاخصهای حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی درایران و کشورهای چشم انداز.
 • بررسی اثرات تقارن سیکل های تجاری و سیاسی بر عملکرد اقتصاد ایران.
 • بررسی رابطه بین دموکراسی و هزینه های تامین اجتماعی در ایران و کشورهای منتخب.
 • بررسی اثرات عدم ثبات سیاسی بر متغیرهای کلان اقتصادی درایران.
 • تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته.
 • بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای منتخب.
 • تأثیر عوامل نهادی بر صادرات غیر نفتی کشورهای اسلامی منتخب.
 • تأثیر چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای منتخب در حال توسعه.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.