آموزش مطالب روز حقوق
اطاله دادرسی
اکتبر 24, 2014
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی
اکتبر 27, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

الف: حق تصمیم گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر.

ب: حق ولایت بر اثر.

ج: حق عدول یا استرداد.

د: حق حرمت اثر.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.