مفهوم و تعریف حقوق شهروندی
مفهوم و تعریف حقوق شهروندی
سپتامبر 29, 2014
مطالب آموزشی علوم اجتماعی
مفهوم و تعریف هویت اجتماعی
سپتامبر 29, 2014
مطالب آموزشی علوم اجتماعی

مطالب آموزشی علوم اجتماعی

گسست نسل ها پدیده ای است که در آن نسل ها نسبت به یکدیگر بر مبنای احساس بی نیازی و استقلال کامل برخورد می کنند که نتیجه آن فاصله گرفتن نسل ها از یکدیگر، مرزبندی و جدایی کامل نسل ها از یکدیگر خواهد بود.

دور شدن تدریجی دو یا سه نسل های پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی، فکری و ارزشی، وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که اصطلاحاً گسست نسل ها نامیده می شود. در این وضعیت، غالباً نوجوانان و جوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ بگسلند و اغلب در این راه به گردن کشی و طغیانگری می پردازند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.