صادارت و انواع آن
سپتامبر 3, 2014
بازاریابی صادراتی
سپتامبر 3, 2014

مديريت بازاريابي عبارت است از «تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجرا و كنترل برنامه هاي تعيين شده براي فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهاي مورد نظر به منظور دستيابي به هدف هاي سازمان». تاكيد مديريت بازاريابي بيشتر بر تعيين محصولات سازمان بر مبناي نيازها و خواسته هاي بازار مورد نظر و نيز استفاده از قيمت گذاري، ارتباطات و توزيع موثر جهت آگاهي دادن، ايجاد محرك و ارائه خدمت به بازار است.

تعريف بازاريابي بين الملل با تعريف بازاريابي در اين نقطه متفاوت است كه بازاريابي بين الملل بازاريابي كالاها و خدمات در آن سوي مرزهاي سياسي است. اين تفاوت اگر چه ممكن است براي افراد غيرمتخصص كوچك به نظر آيد اما تغييراتي در شيوه هاي مهم مديريت بازاريابي، حل مسائل بازاريابي، شكل دهي سياست هاي بازاريابي و انجام اين سياست ها به وجود مي آورد.

مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت فعاليت هاي بازاريابي براي محصولات در آن سوي مرزهاي سياسي است و همچنين فعاليت هاي بازاريابي شركت هايي كه در داخل كشور خارجي توليد و فروش مي كنند را نيز شامل مي شود. سه بعد اصلي بازاريابي بين الملل عبارتست از:

صادرات: فروش به بازارهاي خارجي

واردات: خريد از بازارهاي خارجي

مديريت عمليات بين المللي: همه فعاليت هايي همچون بازاريابي و تسهيلات فروش در خارج، ايجاد توليد يا تسهيلات مونتاژ در مناطق خارجي، ايجاد توافقات اعطاي امتياز و هر نوع همكاري استراتژيك.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.