موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی
لیست موضوعات بروز پایان نامه مهندسی شیمی
آوریل 7, 2021
موضوعات پایان نامه رشته فیزیک
موضوعات جدید رشته فیزیک
آوریل 10, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم:

 • طراحی مدل زنجیره تامین پایدار (یا سبز) با رویکرد فراترکیب و تئوری فازی شهودی (یا فازی نوع ۲).
 • طراحی مدل گردشگری هوشمند با رویکرد فراترکیب (یا تحلیل محتوا) و مدلسازی معادلات ساختاری.
 • بررسی نقش میانجی­گری مسئولیت اجتماعی شرکتی در رابطه بین اخلاق کسب­ و کار و نگرش برند.
 • بررسی رابطه بین مدیریت سبز و عملکرد سازمانی با نقش میانجی­گری نوآوری سبز و رهبری محیطی.
 • بررسی نقش میانجی­گری فرهنگ نوآوری سبز در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد سبز سازمان.
 • بررسی نقش میانجی­گری استراتژی­های زیست­ محیطی و نوآوری سبز در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد زیست­ محیطی سازمانی.
 • بررسی رابطه بین مولفه­ های اقتصاد مدور و عملکرد زنجیره تامین پایدار.
 • شناسایی عوامل موثر بر حمایت دانشگاه­ها از کارآفرینی پایدار.
 • طراحی الگوی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری پایدار در شرکت­ های کوچک و متوسط.
 •  توسعه پایدار دانشگاه از طریق منابع انسانی پایدار و کارآفرینی شرکتی: نقش میانجی نوآوری پایدار و محیط کار.
 •  بررسی نقش ظرفیت جذب، قابلیت بازاریابی و یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری پایدار.
 •  ارائه الگویی از چالش­ های پیاده ­سازی نوآوری پایدار در سازمان.
 •  شناسایی و رتبه ­بندی شاخص­ های ارزیابی عملکرد شیوه­ های نوآوری پایدار در زنجیره تامین.
 •    بررسی رابطه بین شیوه ­های مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست­ محیطی سازمان.
 • مدلسازی ساختاری تفسیری محرک ­ها و موانع پیاده ­سازی زنجیره تامین پایدار.
 • طراحی شاخص­ های ارزیابی عملکرد مدیریت در کلاس جهانی در شرکت­ های کوچک و متوسط.
 • مدیریت استراتژیک نوآوری پایدار در شرکت­ های کوچک و متوسط.
 • تاثیر تجاوز از خدمات برند بر روی هویت اخلاقی و قضاوت اخلاقی مشتریان از برند.
 • تاثیر تجاوز اخلاقی برند بر نگرش مشتری نسبت به مارک های کم مصرف.
 • بررسی تاثیر تجاوز از بزند بر روی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت.
 • بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی دیجیتال در شرایط بحران کرونا بر صنعت ایران.
 • تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز به شکل دیجیتال بر عملکرد پایدار در سازمان های مراقبت های بهداشتی.
 • تأثیر رسانه های اجتماعی حرفه ای آنلاین در مدیریت منابع انسانی.
 • بررسی اثر تعدیلگر رهبری خدمتگذار بانک در رابطه بین مدیریت استراتژیک مدیریت بر قانون‌شکنی و رضایت شغلی.
 • بررسی تاثیرعملیات‌های مدیریت ریسک استراتژیک و عملیاتی برعملکرد بانک.
 • تصمیم گیری پیوسته تحت شرایط عدم اطمینان عمیق و مدیریت انتقال برای بهبود.
 • برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه پایدار در موسسات مالی.
 • شناسایی فاکتورهای موثر بر مربی گری تیمی در سازمان های دولتی ایران.
 • شناسایی عوامل موثر بر مربی گری تیمی در سازمان.
 • بررسی مدل میانجیگر تعدیل شده ادغام مشتری و رهبری تحول گرا برای جلوگیری از فرصت طلبی در سرمایه گذاری های خاص.
 • نقش رهبری تحول گرا و روزمره در فشار کاری روزانه و قرار گرفتن در معرض اعمال منفی مرتبط با زورگویی.
 • تأثیرات رهبری تحول آفرین بر قصد گردش کار کارکنان.
 • نقش رهبری تحول گرا و مشارکت کاری بر متغیر تعدیلگر توانمندسازی ساختاری.
 • تأثیر رهبری تحول آفرین بر روند توسعه رفتار خلاق تابع.
 • تأثیرات تبادل اجتماعی کارمندان و نقش واسطه ای مشتری مداری در صنعت بانکداری.
 • تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر تصویر شرکت ها، رفتارهای شهروندی مشتری و مشتری مداری در دراز مدت.
 • مشتری مداری و پایداری اجتماعی خدمات در بانک ها.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.