بازارگرايي
سپتامبر 3, 2014
ارزش افزوده اقتصادي
سپتامبر 3, 2014

کوهلي و جاورسکي(۱۹۹۰) بازارگرايي را شامل سه بخش دانسته اند:

  1. ايجاد اطلاعات به صورت ممتد و مداوم درباره نيازهاي کنوني و آتي مشتريان
  2. انتشار اين اطلاعات در کليه واحدها
  3. واکنش به اين اطلاعات در کليه سطوح سازمان

همانطور که کهلي و جاورسکي عنوان کرده‌اند، بازارگرايي تحت تاثير سه عامل مديريت ارشد سازمان (تعهد و تاکيد و ريسک‌پذيري)، پويايي درون سازماني (تعارض و ارتباط) و سيستم‌هاي سازماني (رسميت، تمرکزگرايي و تعويض اختيار به واحدهاي مختلف) قرار دارد.

همچنين بازارگرايي بر سه عامل کارکنان، محيط و عملکرد تجاري تاثيرمي‌گذارد. همچنين رابطه بين بازارگرايي و عملکرد تجاري به‌وسيله عوامل محيطي شامل (تلاطم تجاري، شدت رقابت و تغييرات تکنولوژيکي) تعديل مي‌شود.

بازارگرايي به طور کلی شامل سه بخش ايجاد اطلاعات به صورت ممتد و مداوم درباره نيازهاي کنوني و آتي مشتريان، انتشار اين اطلاعات در کليه واحدها و واکنش به اين اطلاعات در کليه سطوح سازمان می باشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.