آموزش مطالب روز حقوق
انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق
اطاله دادرسی
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

آموزش مطالب روز حقوق

عقیم شدن قرارداد به این معناست که هر گاه در اثنای قرارداد، بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیر ممکن سازد یا به صورتی در آورد که غیر قانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که در نتیجه ی آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابرتدا بوده شود، در این صورت، قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خود به خود به پایان خواهدرسید .

در فرهنگ حقوقي آكسفورد، اصطلاح مذكور چنين تعريف شده است: «عقيم شدن قرارداد، عبارت است از انحلال و پايان پيش‌هنگام قرارداد، در اثر اوضاع و احوالي كه اجراي آن را غير‌ممكن ساخته است، يا دست كم قرارداد را نسبت به آنچه پيش‌بيني مي‌شده‌، آن چنان متفاوت كرده است كه ملزم دانستن طرفين به اجراي مفاد قرارداد‌، منطقي نخواهد بود‌. اين قاعده از اين اصل ناشي مي‌شود كه عدم امكان واقعي يا قانوني اجرا كه به‌طور ناگهاني رخ داده و قابل انتساب به تقصير هيچ يك از طرفين نيست‌، قرارداد را منحل مي‌كند»

در فرهنگ حقوقی فاروقی نیز در تعریف فراستریشن چنین آمده است:

” هرگاه طبیعت قرارداد و اوضاع و احوال مربوط به آن حاکی از این باشد که طرفین در زمان انعقاد می دانستند که اجرای قرارداد تنها در صورت تحقق یا استمرار یک وضعیت معین امکان پذیر است، اصل فراستریشن در صورت عدم تحقق یا تغییر آن وضعیت مطلوب، اقتضا می کند که قرارداد دارای یک شرط ضمنی به این مضمون باشد که اگر اجرای قرارداد، بدون تقصیر هیچ یک از طرفین در اثر عدم تحقق وضعیت مذکور یا منتفی شدن آن غیر ممکن شود، متعاقددین از مسئولیت اجرای قرارداد معاف می شوند.”

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.