مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
تعریف و مفهوم واژه معنویت | Spirituality
مارس 23, 2015
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره
مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری
مارس 23, 2015

ذهن آگاهی، هشیاری غیرقضاوتی، غیرقابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه ای است که در یک لحظه خاص در محدوده توجه یک فرد قرار دارد؛ علاوه بر آن، این مفهوم اعتراف به تجربه یادشده و پذیرش آن را شامل می شود.

در تعریفی دیگر، ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شیو هاي خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است. در طی ۳۰ سال گذشته، علاقه به استفاده درمانی از ذهن آگاهی افزایش یافته است، به نحوي که مرور پیشینه حکایت از وجود بیش از ۷۰ مقاله علمی چاپ شده تا سال ۲۰۰۷ در این زمینه دارد.
ذهن آگاهی روش منحصربفردی در کمک به ارائه پاسخ های مبتکرانه و مورد نیاز برای حل مسائل است، چراکه طبق عقیده گاناراتانا، ذهن آگاهی مستلزم آگاهی غیرقضاوتی دانسته شده که به جای تکیه بر دانسته های پیشین بر مشاهده زمان حاضر مبتنی است.
ذهن آگاهی، از درمان های شناختی-رفتاری مشتق شده و از مولفه های مهم موج سوم مدل های درمانی شناختی به شمار می رود. ذهن آگاهی در غرب، از دهه ۱۹۷۰ مورد توجه قرار گرفت. از آن زمان ببعد بیش از ۲۴۰ برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی در امریکای شمالی و اروپا انجام شد. به همین دلیل در سال های اخیر، تعدادی از پزوهشگران تلفیق رویگردهای مبتنی برذهن اگاهی را با مداخله های شناختی-رفتاری موجود، پیشنهاد کرده اند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.