موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی
جدیدترین حیطه های پایان نامه مهندسی علوم کشاورزی | علوم دامی
جولای 29, 2018
موضوعات پایان نامه سلولی مولکولی
موضوعات جدید پایان نامه هماتولوژی
جولای 29, 2018
موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های  پایان نامه و تحقیق رشته زراعت و اصلاح نباتات بپردازیم:

  • تعیین تنوع ژنتیکی گیاهان مختلف (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و … از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
  • تعیین ارتباط تنوع ژنتیکی (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، زینتی و …) با تنش­ های محیطی (تنش خشکی، شوری، سرما، گرما و …) از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, RAPD, AFLP).
  • تعیین رابطه بین ساختار تنوع ژنتیکی و جغرافیایی جمعیت­ های گیاهان مختلف (زراعی، بومی، وحشی) (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و … براساس نشانگرهای بیوشیمیایی و مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
  • مطالعه پارامترهای ژنتیکی (تجزیه ژنتیکی) عملکرد دانه و اجزاء آن در جو، گندم و یا گیاهان مختلف دیگر از طریق تجزیه دی آلل.
  • تعیین نحوه کنترل ژنتیکی صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) در جو، گندم و یا هر گیاه دیگر از طریق تجزیه میانگین نسل­ ها.
  • تعیین مناسب ترین شاخص های انتخاب به منظور اصلاح عملکرد دانه در جمعیت های ۲ F جو یا گندم یا … .
  • تعیین نحوه توارث صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و … مرتبط با تنش خشکی، شوری و … در جو، گندم و یا هر محصول دیگر.
  • تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی در گیاهان مختلف.
  • مكان‌يابي QTLهاي كنترل‌كننده انواع صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) و در گیاهان مختلف.
  • مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش خشکی در جو یا گندم یا هر محصول دیگر.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.