فرآيند تحقيقات بازاريابي
سپتامبر 3, 2014
سيستم اطلاعات بازاريابي و تحقيقات بازاريابي
سپتامبر 3, 2014

تحقيقات بازار به طور اخص با جمع‌آوري اطلاعات درباره اندازه و روند بازار سر و کار دارد. تحقيقات بازاريابي سطح گسترده‌تري از فعاليت‌ها را دربر مي‌گيرد حال آنکه ممکن است تحقيقات بازار را هم شامل بشود. تحقيقات بازاريابي فرايند نظام مند عمومي تري است که مي‌تواند براي مشکلات گوناگون بازاريابي بکار گرفته شود(فارلی و وبستر،۱۹۹۳).

به‌طور کلي ارزش اطلاعات با توجه به موارد زير تعيين مي‌شود(کاتلر، ۱۳۸۱، ۲۴۰-۲۱۹):

 • توانايي و ميل به واقعيت در اطلاعات
 • صحت و دقت اطلاعات
 • سطح ترديدي که بدون اطلاعات وجود خواهد داشت.
 • ميزان تغييرات در نتايج ممکن
 • عکس‌العمل رقبا به هر تصميمي که بواسطه اطلاعات بهبود داده شده است.
 • هزينه اطلاعات بر حسب زمان و پول

تحقيقات بازار

بخش تحقيقات بازار فعاليتي است که مشتريان و بازار را از طريق اطلاعات به واحد فروش و بازاريابي پيوند مي دهد. نقش چنين فعاليتي در شناسايي بازار، اصلاح و ارزيابي امور، رديابي فعاليت ها و درک بهتر مسائل بازاريابي به عنوان واحد پشتيباني در مجموعه فروش و بازاريابي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد(هارت و بن بوری،۱۹۹۴).

امروزه بازاريابي موثر در بازارهاي پويا و در حال تغييرتنها بر اساس فعاليت هاي تحقيقات بازار ميسر مي باشد. به گونه اي که انواع سازمانها مي توانند با استفاده از مطالعات تحقيقات بازار منتفع شوند، لذا وجود اين واحد در کنار مديريت فروش و بازاريابي موجب مي گردد تا عدم اطمينان و يا ريسک هاي مرتبط با تصيم گيري هاي مديريتي کاهش و به حداقل برسد(نیلی و ادامس،۲۰۰۲).

بدون شک شناخت از خصوصيات بازار بدون در نظرگرفتن فعاليت هاي اين بخش هر گونه عمليات بازاريابي را با موانعي مواجه مي سازد. لذا فعاليت هاي اين واحد در خصوص جمع آوري، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات سهم بسزايي در اطلاع رساني و تقويت فروش و بازارياي ايفاد مي کند. اطلاعات فراهم شده به وسيله اين بخش در چهار بخش مورد بررسي قرار مي گيرد که عبارتند از(میشل،۲۰۱۰):

 • پرورش و ارائه نظرات جهت طرح ريزي وحل مسائل بازاريابي
 • ارزيابي ايده ها ونظرات گوناگون در مورد مسائل بازاريابي
 • مقايسه اجرا و عمل در مقابل هدف و برنامه
 • بهبود درک عمومي فرآيند بازاريابي

تحقيقات بازار درهمه بخش هاي فرآيند مديريت اطلاعات بازار دخالت دارد که نمونه هايي از آن عبارتند از:

 • تعيين نوع اطلاعات مورد نياز
 • گرد آوردي و تحليل اطلاعات
 • تفسير اطلاعات با توجه به اهداف تعيين شده
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.