ماهیت بازاریابی بین الملل
سپتامبر 3, 2014
آمیخته بازاریابی (برنامه ريزي بازاريابي)
سپتامبر 3, 2014

بازاريابي صادراتي بازاريابي يكپارچه اي از كالاها و خدماتي است كه رهسپار به سوي مشتريان در بازارهاي بين المللي هستند. بازاريابي صادراتي:

  •  درك از محيط بازار هدف
  •  استفاده از تحقيقات بازاريابي و شناسايي توانايي هاي بالقوه بازار

تصميمات راجع به طرح محصول، قيمت گذاري، توزيع و كانال هاي آن، تبليغات و ارتباطات و آميخته بازاريابي را ايجاب مي كند. (كیگن و گرین، ۲۰۰۰،ص ۲۷۲).

بازاريابي صادراتي شامل همه آن فعاليت هاي بازاريابي مي شود كه در آن زمان شركت محصولاتش را بيرون از بازارهاي محلي خود عرضه مي كند و زماني كه محصولات به طور فيزيكي از يك بازار يا كشور به بازار يا كشور ديگري روانه مي شوند. اگر چه عمليات بازاريابي داخلی بر اهميت اساسي خود باقي مي ماند، چالش هاي عمده بازاريابي صادراتي انتخاب بازارهاي مناسب يا كشورهاي مناسب از طريق تحقيقات بازاريابي است، تعيين تغييرات مناسب محصول براي برآوردن نيازمندي هاي تقاضاي بازارهاي صادراتي است و توسعه كانال هاي صادراتي كه بر اثر آن شركت بتواند محصولاتش را در خارج عرضه كند. در اين مرحله شركت عمدتاً بر اصلاحات محصول تمركز دارد و عمليات صادراتي را به عنوان عملياتي سود آور و مناسب بر مبناي محصول متعلق به استراتژي محلي اش اداره مي كند. (پيرو و هنسي، ۱۹۹۸،ص ۴).

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.