تحقيقات بازاريابي
سپتامبر 3, 2014
فرآيند تحقيقات بازاريابي
سپتامبر 3, 2014

امروزه اطلاعات به عنوان يک منبع استراتژيک براي هر سازماني در آمده است. داشتن و يا دستيابي به اطلاعات کامل،‌ مربوط و به‌هنگام مي‌تواند به عنوان يک مزيت رقابتي هر بنگاه اقتصادي قرار گيرد. داشتن اطلاعات مفيد براي هر سازماني ضروري است(میشل،۲۰۱۰). براي انجام مؤثر فعاليت‌هاي شرکت، فرآيند تصميم‌گيري و استفاده از فرصت‌هاي بازار، نياز به وجود سيستم اطلاعات تجاري الزامي است. سيستم اطلاعات تجاري(Buildings Information System)، اطلاعات مورد نياز را در اختيار مديران براي کمک به فرآيند تصميم‌گيري قرار مي‌دهد(میشل،۲۰۱۰)

تحقيقات بازاريابي يکي از بخش‌هاي مهم در سيستم اطلاعات تجاري با نگاه بازاريابي است. با استفاده از تحقيقات بازاريابي مي‌توان با مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان، خريداران، مديران بازاريابي و در کل عموم مردم ارتباط برقرار کرد و از اين طريق به تبادل اطلاعات پرداخت.

تحقيقات بازاريابي يکي از اجزاء اصلي علم بازاريابي است که وظيفه اين شاخه از دانش چنين است: تعيين, جمع آوري, تحليل و ارائه سيستماتيک و عيني اطلاعات به منظور بهبود تصميم گيريهايي که با شناخت فرصتها و حل مشکلات در بازاريابي مرتبط هستند(شاپیرو.،۱۹۸۸)

فيليپ کاتلر(Philip Kotler) در سال ۲۰۰۵ يکي از نظريه پردازان اصلي اين دانش, آنرا اينگونه تعريف کرده است: تحقيقات بازاريابي عامل ارتباط دهنده بين مصرف کنندگان, مشتريان و جامعه از طريق اطلاعات به بازارياب( توليد کننده) تعريف مي شود.

درواقع تحقيقات بازاريابي در پي شناسايي و گردآوري و تجزيه و تحليل آن دسته از اطلاعاتي برمي آيد که به فرصتهاي بهتري در ارائه و عرضه کالا و يا خدمات خاصي مي‏انجامد و يا مشکلات و تهديدهاي پيش روي بازاريابي کالا و يا خدمات خاصي را تبيين کرده و راهکارهاي برون رفت از مشکلات را ارائه مي دهد.

تحقيقات بازاريابي از بعد رشته‌اي داراي ماهيت چند رشته‌اي و از نظر عملياتي و اجرايي، فعاليتي بين رشته‌اي محسوب مي‌شود و خوشبختانه در شرايط فعلي و در سطح جهاني نگاه نادرست به اين رشته در قالب نگرشهاي خطي، تک بعدي و تک رشته اي، وابستگي به ساير حوزه هاي علمي، معادل پنداري با ساير حوزه هاي اطلاع رساني، تبليغات، روابط عمومي، پژوهشگري، مديريت و همانند آن در حال کمرنگ شدن مي باشد(لانگراک،۲۰۰۳).

وجود شرکت هاي فعال در حوزه تحقيقات بازاريابي در کشورما،‌ فرصت‌هاي مطلوبي را جهت فعاليت‌ يک انجمن صنفي با هدف يکپارچه‌سازي منابع و گسترش فرهنگ بهره‌گيري از خدمات تحقيقات بازاريابي، همچنين کمک به استانداردسازي تدريجي فعاليت‌هاي اين رشته از علوم فراهم نموده و بر اساس چنين روندي انجمن تحقيقات بازاريابي در کشور شکل گرفته است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.