سرمايه اجتماعي
سپتامبر 3, 2014
سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام
سپتامبر 3, 2014

ناهاپيت و گوشال با رويکرد سازماني جنبه هاي مختلف سرمايه اجتماعي را در سه طبقه جاي مي دهند: جنبه هاي ساختاري، رابطه اي و شناختي(قليچ لي، بهروز، مشبکي، اصغر، ۱۳۸۵، ص۱۳۰).

عنصر ساختاري

اشاره به الگوي کلي تماس هاي بين افراد دارد يعني، شما با چه کساني و به چه صورتی در ارتباط هستید مهمترين جنبه هاي اين عنصر عبارتند از روابط شبکه اي بين افراد؛ پيکر بندي شبکه اي؛ و سازمان مناسب.

  1. روابط شبکه اي: روابط اجتماعي ايجاد کننده کانال هاي اطلاعاتي هستند که ميزان زمان و سرمايه گذاري مورد نياز براي گرد آوري اطلاعات را کاهش مي دهند.
  2. پيکربندي روابط شبکه اي: سه ويژگي ساختار شبکه: تراکم، پيوند، و سلسله مراتب همگي از طريق تاثير بر ميزان تماس يا قابليت دسترسي اعضاء شبکه باعث انعطاف پذيري و سهولت تبادل اطلاعات مي شوند(قليچ لي، بهروز، مشبکي، اصغر، ۱۳۸۵، ص۱۳۳).
  3. سازمان مناسب: سازمان هاي اجتماعي مناسب مي توانند يک شبکه بالقوه دسترسي به افراد و منابعشان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند، و از طريق ابعاد شناختي و رابطه اي سرمايه اجتماعي ممکن است مانع اين تبادل شوند.

عنصر شناختي

اشاره به منابعي دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبير ها و تفسير ها و سيستم هاي معاني مشترک در ميان گروه ها است.

  1. زبان و کدهاي مشترک: زبان کارکرد مستقيم و مهمي در روابط اجتماعي دارد و بر ادراکاتمان اثر مي گذارد. کد ها هم يک چارچوب مرجع براي مشاهده و تفسيرمان از محيط فراهم مي کند.
  2. حکايات مشترک:اسطوره ها، داستان ها و استعاره ها ابزار هاي قدرتمندي در اجتماعات براي ايجاد، تبادل، و نگهداري مجموعه هاي غني معاني فراهم مي کنند(قليچ لي، بهروز، مشبکي، اصغر، ۱۳۸۵، ص۱۳۳).

عنصر رابطه اي

توصيف کننده نوعي روابط شخصي است که افراد با يکديگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار مي کنند.

  1. اعتماد: در جايي که روابط مبتني بر اعتماد در سطح بالايي وجود دارد، افراد تمايل زيادي براي تبادل اجتماعي و تعامل همکارانه دارند.
  2. هنجارها: هنجارهاي همکاري مي توانند پايه اي قوي براي ايجاد سرمايه فکري بوجود آورند.
  3. الزامات و انتظارات: نشان دهنده يک تعهد يا وظيفه براي انجام فعاليتي در آينده است.
  4. هويت: فرايندي است که در آن افراد احساس مي کنند با فرد يا گروهي از افراد ديگر عضو يک گروه واحد هستند(قليچ لي، بهروز، مشبکي، اصغر، ۱۳۸۵، ص۱۳۳).
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.