دوره های آموزشی آزمون ایلتس IELTS و تافل TOEFL

این دوره برای تمام کسانی که برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ادامه تحصیل در کلیه مقاطع کشورهای انگلیسی زبان و همچنین برای کسانی که قصد اقامت در کشورهای انگلیسی زبان را دارند برگزار می شود.

دوره های آموزشی آزمون ایلتس

در دوره های IELTS از کتاب های Cambridge IELTS استفاده می شود. این کتاب ها از آزمون های واقعی ایلتس استفاده کرده است تا علاوه بر آشنایی دانشجویان با امتحان ایلتس از نکات کلیدی برای موفقیت در آزمون ایلتس که در این کتاب ها ارائه شده اند، بهره ببرند.

دوره های آموزشی آزمون تافل

در دوره های آموزش تافل TOEFL از کتاب های آکسفورد و لانگمن بهره گرفته، و در کنار این کتاب ها از فیلم های آموزشی تافل و … استفاده می شوند.

نکته: دراین دوره ها به هیچ وجه سعی نمی شود که به داوطلب زبان انگلیسی آموخته شود؛ بلکه هدف  این دوره ایجاد مهارت های ویژه چون: تست زنی – پاسخگویی به سوالات چهارجوابی – انتخاب گزینه صحیح می باشد.