مطالب آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی
Max Horkheimer and Critical Theory
آذر ۲۳, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی زیست شناسی
کشت بافت گیاهان
آذر ۲۳, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی زیست شناسی

مطالب آموزشی زیست شناسی

تئوري توتيپوتنسي شوان و شليرن (۱۸۳۸) پايه و اساس كشت بافت و سلول گياهي بود. اولين تلاش در زمينه كشت بافت را هابرلنت در سال ۱۹۰۲ انجام داد ولي او در روش كشت بافت موفق نشد (پیریک). هابرلنت موفق شد سلول هاي جدا شده ي مزوفيل برگ را به مدت طولاني زنده نگه دارد ولي به دليل اينكه محیط كشت ساده ي وي فاقد هورمون هاي گياهي بود، تقسيم سلولي در آن صورت نگرفت (ايوانز).

اولين كشت بافت گياهي واقعي توسط Gautheret (1394 و ۱۳۹۵) از بافت آوندي افرا صورت گرفت (اسميت). اولين تنظيم كننده ي رشد (IAA) را Thiman (1935) شناسايي و جداسازي كرد . IAA در حقيقت اولين كليد كنترل رشد است .

در اواخر دهه ي ۱۹۳۰ Gautheret و Nobecourt اولين دستورالعمل هاي معتبر براي پرورش بافت هاي تمايز نيافته ي گياهي را منتشر كردند كه اولين دستور العمل آنها براي گياه بيد و سپس براي هويج بود (ايوانز).

كشف تنظيم كننده ي رشد كينتين توسط Miller و همكاران در سال ۱۹۵۵ انگيزه ی بيشتري حاصل نمود. از آن زمان به بعد پيشرفت هاي همه جانبه اي اتفاق افتاد.

ابداع يك محيط كشت مهم براي بافت هاي گياهي يا همان محيط كشت Murashige و skoog (MS) (ايوانز) دستاورد مهم دهه ي ۱۹۶۰ بود.

اولين كشت سلول هاي گياهي در مقياس وسيع توسط Tulecke و Nickell (1959) گزارش گرديد (اسميت). Steward و همكارانش (۱۹۵۸) پيشرفت ديگري در فناوري كشت بافت ايجاد كردند. آنها از محيط كشت غني شده با شيره ي نارگيل، براي باززايي جنين هاي رويشي از توده هاي پینه و سوسپانسيون سلولي هويج استفاده كردند، اين فرايند جنين زايي رويشي ناميده مي شود .

در دهه ي ۱۹۶۰ Cocking و همكارانش براي اولين بار با تخريب آنزيمي ديواره ي سلولي تعداد زيادي پروتوپلاست بدست آوردند. در اواخر دهه ي ۱۹۷۰، Melchers و همكاران (۱۹۷۸) از امتزاج پروتوپلاست گوجه فرنگي و سيب زميني گياه جديدي به نام پوماتو بدست آوردند. در دهه ي ۱۹۸۰ با تغيير آگاهانه و اختصاصي در خصوصيات گياهان از طريق مهندسي ژنتيك، كشت بافت گياهي به عنوان يك ابزار جايگاه خاصي پيدا كرد. نخستين گزارش ها در مورد تراريختي پايدار گياهان توسط دانشمندان اروپايي و آمريكايي ارائه شد.

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*