مشاوره و آموزش پایان نامه کارشناس ارشد و رساله دکتری جغرافیا – برنامه ریزی شهری

مشاوره و آموزش پایان نامه جغرافیا – برنامه ریزی شهری در مقطع ارشد

جغرافیا یک رشته متنوع است که هنرها و علوم اجتماعی و طبیعی، آموزش های گسترده ای را در بر می گیرد و به مسائل مطرح، از جمله تغییرات زیست محیطی، نابرابری های منطقه ای و جهانی و تحول اقتصاد و فرهنگ جهانی می پردازد. دانشجویان دیدگاه منسجمی از جهانی که به سرعت در حال تغییر و شیوهای که جامعه بر آن تأثیر می گذارد و تحت تاثیر آن قرار می گیرد را به دست می آورند. این مجموعه شامل گرایش ها و رشته های مختلفی است. گروه تحقیقاتی طلوع با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات مشاوره و آموزش پایان نامه جغرافیا – برنامه ریزی شهری را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

مجموعه علوم جغرافيايی دارای رشته های مختلفی می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

جغرافيا و برنامه ريزی شهری (Geography and Urban Planning)

این رشته دوره های برنامه ریزی شهری، دانش و مهارت هایی در حوزه های حاکمیت شهری، برنامه ریزی استراتژیک و توسعه سیاست، تاریخ و چارچوب نظری برنامه ریزی، امور شهری، پایداری اجتماعی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل فضایی و برنامه ریزی حمل و نقل را در بر می گیرد.

جغرافيا و برنامه ريزی روستايی (Geography and Rural Planning)

تمرکز این حوزه بر بررسی وضعیت روستایی است. در این راستا، زمینه های نظری و روش شناختی برای مقابله با مشکلات محیط روستایی فراهم می کند. این رشته مطالعاتی همچون بر برنامه ریزی روستایی؛ جغرافیای روستا؛ جغرافیا حمل و نقل؛ و روش ها و برنامه های کاربردی برنامه ریزی روستایی را در بر می گیرد.

برنامه ريزی آمايش سرزمين (Land-use Planning)

این رشته به بررسی و مطالعه برنامه ریزی و توسعه زمین، نوع، مقدار و محل توسعه در یک شهر، روستا یا منطقه می پردازد. از کاربردهای این رشته می توان به  توسعه زمین، برنامه ریزی شهر، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت توسعه جامعه اشاره کرد.

مخاطرات محيطی (Environmental hazards)

جغرافيای سياسی (Political geography)

این رشته در اصل ترکیبی از دو رشته جغرافیا و علوم سیاسی است. این رشته به مطالعه چگونگی نفوذ قدرت های بزرگ به سایر نقاط سیاره زمین می پردازد. تغییرات جهانی اخیر مانند تغییرات اقلیمی، بحران پناهندگان در اروپا و جنبش های جدایی طلب نیاز به درک بین رشته ای از مسائل اجتماعی و محیطی دارند. دوره علوم سیاسی و جغرافیا با هدف فراهم کردن دانشجویان از مجموعه بین رشته ای ابزار لازم برای درک و حل این چالش های رو به رشد را فراهم می کند.

جغرافيای نظامی (Military geography)

طبيعت گردی (Nature Tourism/Ecotourism)

دانشجویان اکوتوریسم جنبه های اصلی گردشگری را بررسی می کنند، مانند اهمیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سفر، مهمان نوازی، اخلاق و تجارت. سپس، این رشته به مطالعه اکوتوریسم، از جمله توسعه پایدار، مسائل زیست محیطی، آموزش در فضای باز و طبیعت و کسب و کار زیست محیطی می پردازد. دانشجویان در مورد منابع طبیعی، تاریخ زیست محیطی، حفاظت و رشد و توسعه جامعه و همچنین جنبه های عملی اکوتوریسم، مانند برنامه ریزی سفر، آموزش بیابان و ایمنی، و مدیریت مالی و تجاری، آموزش هایی را فرا می گیرند. کاربردهای این رشته را می توان در رهبری گروه و راهنمای تور و آموزش اکوتوریسم مشاهده کرد

جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری  (Geography and Tourism Planning)

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به بررسی تعاملات میان گردشگران، بازدید کنندگان و ساکنان در داخل و خارج از کشور می پردازد.

آب و هواشناسی (Meteorology)

دانشجویان این رشته به مطالعه جو می پردازند (گازهایی که زمین را احاطه کرده اند) و تمرکزشان  بر آب و هوا و نحوه پیش بینی آن است. محدوده این مطالعه شامل آب و هوا، فیزیک جو و شیمی است. آب و هواشناسی مطالعه جو زمین است و دانشجویان این رشته دانش جامعی درباره هواشناسی به دست می آورند و مطالعاتی درباره رشته هایی مانند اقیانوس شناسی، زمین شناسی، علوم فضایی، علم محیط زیست، علم آب و هوا و شیمی جو خواهند داشت. از کاربردهای این رشته می توان به پخش (گزارش آب و هوا)، پژوهش، تدریس، بخش خصوصی و دولتی، مدیریت برنامه های حمل و نقل هوایی و یا مهندسی محیط زیست اشاره نمود.

آب و هواشناسی كشاورزی (Agricultural meteorology)

آب و هواشناسی كاربردی (Applied Meteorology)

مخاطرات آب و هوايی (Climate hazards)

تغييرات آب و هوايی اقليمی (Climate change)

آب و هواشناسی سينوپتيك (Synoptic Meteorology)

آب و هواشناسی شهری (Urban Meteorology)

آب و هواشناسی ماهواره ای (Satellite Weather)

ژئومورفولوژی (Geo-morphology)

ژئومورفولوژی مطالعه خصوصیات توپوگرافی طبیعی است که فرآیندهای جهانی را شکل می دهند. این رشته بر فرآیندهای ژئومورفولوژیکی که اهمیت اجتماعی دارند، از جمله تأثیر شهرنشینی بر محیط فیزیکی و خطراتی مانند سیل، فرسایش ساحلی و افزایش سطح دریا تاکید دارد. کاربردهای این رشته را می توان رد سازمان های تحقیقاتی و نظارتی دولتی، شهرداری ها، سازمان های برنامه ریزی، بخشهای آبرسانی یا شرکت های مشاوره زیست محیطی مشاهده نمود.

برنامه ريزي محيطی (Environmental planning)

هيدروژئومورفولوژی در برنامه ريزی محيطی (Hydro-geomorphology in environmental planning)

درس های مربوط به رشته جغرافیا – برنامه ریزی شهری

دروس اصلی مشترک جغرافیا – برنامه ریزی شهری

جغرافياي جمعيت ايران – جغرافياي روستائي ايران – جغرافيای شهری ايران – جغرافياي اقتصادی ايران ۱: کشاورزي – جغرافيای اقتصادي ايران ۲: صنعت، حمل و نقل انرژي – اصول علم اقتصاد – نظريه هاي اقتصاد و اقتصاد توسعه – متون جغرافيای انساني به زبان خارجي ۱ و ۲ – نقشه ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافيای انسانی – ويژگي های جغرافيايی انساني مناطق خشک ايران – جغرافيا و صنعت توريسم – ويژگی هاي جغرافيائی کشورهای توسعه يافته – ويژگی هاي جغرافيائی کشورهای اسلامی – ويژگي های جغرافيائی آسيای ميانه – جغرافياي تاريخي (با تاکيد بر ايران) – جغرافياي طبيعی در برنامه ريزي شهری و روستائی – کاربرد جغرافياي طبيعی در برنامه ريزي شهري و روستائي.

دروس اختصاصی گرايش جغرافيايی روستايی

اصول و روشهای برنامه ريزی روستائی- روابط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران – اقتصاد روستائی – برنامه ريزي روستائی در ايران – کارگاه برنامه ريزي روستائی – پايان نامه.

دروس اختصاصی گرايش جغرافياي شهری

اقتصاد شهری – شهرها و شهرک های جديد – روايط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران – اصول و روش های برنامه ريزی شهری – برنامه ريزی شهری در ايران – کارگاه برنامه ريزی شهری و منطقه ای – پايان نامه.

پایان نامه رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهریjpgنرم افزارهای رشته جغرافیا – برنامه ریزی شهری

Atlas World – Orbit – PC Globe – Our earth – PCI Geomatica – Surfer – Google earth – World Atlas 3D – AutoCAD Map 3D – ER Mapper – Arc Hydro – Arc GIS – Seterra Geography – IDRISI ANDES – Compass – ايران پل نور – لیزرل – پاجک – پی ال اس – حسابرس روستا.

فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه تحقیقاتی طلوع برای آشنایی شما عزیزان با حیطه های پژوهشی رشته جغرافیا- برنامه ریزی شهری، لیستی از موضوعات بروز و کاربردی را ارائه می نماید. برای دسترسی به موضوعات پایان نامه و تحقیق مربوطه بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک کنید.

موضوع پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بخش اول

موضوع پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بخش دوم

موضوع پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بخش سوم

فهرست مطالب آموزشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه تحقیقاتی طلوع برای آشنایی شما عزیزان با رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، لیستی از مطالب آموزشی بروز و کاربردی را ارائه می نماید. برای دسترسی به این مطالب بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فهرست مطالب آموزشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خدمات گروه تحقیقاتی طلوع

 • مشاوره و آموزش رایگان پایان نامه نویسی و پروپوزال نویسی
 • مشاوره و آموزش رایگان رساله نویسی و پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی
 • کارگاه آموزشی رساله دکتری
 • مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
 • چاپ کتاب
 • ترجمه مقالات به انگلیسی
 • مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
 • مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و علمی تخصصی
 • مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری
 • مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی

گروه تحقیقاتی طلوع با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و آموزش با همکاری تیم گسترده با تجربه و توانمند دارای آمادگی می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی طلوع کمک در راستای مشاوره و آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان همین الان فرم گروه تحقیقاتی طلوع را پر نمایید یا با ما به صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

شماره شما

مقطع تحصیلی شما

پیام شما

فایل پیوست

در صورتی که فایل پیوست را ارسال می کنید. در انجام فرآیند ارسال صبور باشید تا فایل بارگزاری شود.