مهر ۱۲, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی بپردازیم: کاربرد آشوب در بهينه سازی فازی و حل مساله […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه | امنیت شبکه

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه | امنیت شبکه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، شبکه و امنیت شبکه بپردازیم: تشخیص نفوذ به ‌کمک یادگیری تقویتی. تشخیص […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | داده کاوی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | داده کاوی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، داده کاوی بپردازیم: ارائه یک روش جدید در طبقه‌بندی نظرات با استفاده […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: استخراج ویژگی‌های همسایگی مستقل از مکان-زمان به‌‌منظور تشخیص […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: تشخیص تومور به کمک تصاویر ماموگرافی و میدان […]
مهر ۷, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش ششم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: ارائه مدلی جهت در نظر گرفتن برنامه­ریزی نت پیشگیرانه در […]
مهر ۷, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه | بخش هشتم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه بپردازیم: خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط كار تونل […]
مهر ۷, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه | بخش هفتم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه بپردازیم: بررسی عددی اثر میان گذر مستقیم بر روی الگوی […]
مهر ۷, ۱۳۹۳
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه | بخش ششم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه بپردازیم: بررسي رفتار تركيبي پانل هاي پيش ساخته ۳D بعنوان […]