شهریور ۳۱, ۱۳۹۷
ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش سیزدهم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: بررسی تخمین حالت سیستم های قدرت با به کارگیری واحدهای […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

موضوعات بروز پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه های کامپیوتری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری بپردازیم: حمله کرم چاله و سیاه چاله در شبکه […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

موضوعات بروز پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی از تصاویر بر اساس […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی شیمی | طراحی فرآیند

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی گرایش طراحی فرآیند بپردازیم: طراحی و شبیه سازی و آنالیز اکسرژی فرآیند جداسازی. طراحی، […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

موضوعات پژوهشی بروز رشته معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته معماری بپردازیم: بهره گیری از معماری همسو با طبیعت در جهت بهبود کیفی فضاها در […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات بروز پایان نامه رشته مهندسی شیمی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شیمی بپردازیم: شیرین سازی گاز طبیعی بوسیله انواع چارچوب های فلزی آلی. واکنش های […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه منابع طبیعی

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی منابع طبیعی بپردازیم: تعیین حد بهینه آلودگی در صنایع مختلف. تخصیص […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی شیمی | پلیمر

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی پلیمر بپردازیم: بررسی خواص (حرارتی، مکانیکی، رئولوژی، مورفولوژی، نوری، دینامیکی) نانوکامپوزیت های […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی شیمی | نانو شیمی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شیمی گرایش نانو بپردازیم:  مقایسه عملکرد فتوکاتالیستی عناصر لانتانیدی با درصد وزنی های مختلف […]