انجام پایان نامه کارشناس ارشد و رساله دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع ارشد

دانشجویان در این مطالعه مهم فرآیندهای موجود در داخل و بین سلول های موجودات زنده را بررسی می کنند. موضوعات مورد مطالعه در این رشته عبارتند از ژن ها، سلول هایی که مواد مغذی را در سراسر بدن حمل می کنند و بیماری هایی که به سلول های سالم حمله می کنند. در اصل این رشته مطالعه فرآیندهای زندگی در سطوح مولکولی و سلولی شامل ذخیره سازی، انتقال و تنظیم اطلاعات ژنتیکی، ساختار و عملکرد سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی و تعامل بین مولکول ها و سلول ها را در بر می گیرد.

این رشته در زمینه های مختلف مانند علوم زیست پزشکی، علوم گیاهی، زیست شناسی و میکروب شناسی مورد استفاده قرار می گیرند و زمینه ای جامع برای مطالعه بیشتر در هر رشته های علوم زندگی مولکولی و همچنین پزشکی، مهندسی زیست شناسی و بیوتکنولوژی را فراهم می کند. از کاربردهای دیگر این رشته می توان به تکنیسین آزمایشگاه، معلم زیست شناسی، متخصص پژوهشی، زیست شناس مولکولی و زیست شناس سلولی اشاره کرد. گروه تحقیقاتی طلوع با به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و متخصص خدمات انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

گرایش های مختلف رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی دارای رشته و گرایش های مختلف می باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

علوم سلولی و مولکولی (Cellular and molecular sciences)

ژنتيك (Genetics)

این گرایش به مطالعه تغییرات بیولوژیکی و مکانیسم های کنترل سیستم های زندگی می پردازد. شما در مورد ژنتیک مولکول و سلول ها، تجزیه و تحلیل ژنتیک و نظریه کروموزومی، مسائل جمعیتی و تکامل و توسعه بیماری ها مطالعه خواهید داشت. از کاربردهای این گرایش می توان به دانشمند بهداشت در ژنومیک، دانشمند بهداشت در ایمنولوژی، فارماکولوژیست، پرورش دهنده گیاهی / ژنتیکی، دانشمند پژوهشی (علوم زیستی) و دانشمند پژوهشی (پزشکی) اشاره نمود.

ميكروبيولوژی (Microbiology)

میکروب شناسی مطالعه زیست شناسی میکروارگانیسم ها و نحوه ارتباط آنها با محیط اطراف است. این گرایش به مطالعه انواع مختلفی از زندگی میکروبی و  بررسی اینکه که چه چیزی ممکن است باعث همزیستی برخی ارگانیسم ها ر با ارگان های میزبان شود، در حالی که برخی دیگر باعث بیماری می شوند، می پردازد.

این گرایش در موضوعات همچون مسائل بهداشت جهانی مانند HIV و TB، پزشکی قانونی برای تحقیقات جنایی، اکوسیستم ها و مهندسی ژنتیک محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و فارغ التحصیلان  این گرایش در تحقیقات، دانشگاه ها و بیمارستان ها، صنایع دارویی، شرکت های فناوری بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های علوم پزشکی، صنایع آب و غذا و سازمان های محیط زیست می تواننند کار می کنند.

بيوشيمی (Biochemistry)

این گرایش به مطالعه فرایندهای شیمیایی که در موجودات زنده وجود دارد، می پردازد و بنابراین طیف وسیعی از مطالعات از جمله تحقیقات سلولهای بنیادی، تحقیقات ژنتیکی، ایمونولوژی، فارماکولوژی، پزشکی قانونی، تحقیقات سرطان، علوم محیطی و علوم غذایی را در بر می گیرد. این گرایش یک حوزه بین رشته ای است که شامل استفاده از روش ها و نظریه های شیمی برای مطالعه پدیده های بیولوژیکی می باشد.

کاربردهای این گرایش را می توان در حرفه های مختلفی در صنعت، آموزش، خدمات عمومی و حرفه های بهداشتی یا تحصیلات تکمیلی و تحقیقات در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست شناسی مولکولی و بسیاری از زمینه های مرتبط مشاهده نمود. از دیگر کاربردهای این رشته می توان به شیمیدان تحلیلی، دانشمند زیست پزشکی، دانشمند بهداشتی، بیوشیمی بالینی، دانشیار تحقیقات بالینی، متخصص پزشکی قانونی، دانشمند پژوهشی (علوم زیستی)، تکنسین آزمایشگاه علمی، سم شناسی، شرکتهای دارویی، بیمارستان ها، موسسات ملی بهداشت، بخش های بهداشت عمومی، سازمان های نظارتی و شرکتهای دارویی اشاره کرد.

بيوفيزيك (Biophysics)

این گرایش مورد پیچیدگی های مختلف زندگی و نحوه عملکرد سیستم های بیولوژیکی است. دانشجویان این گرایش با اصول فیزیک برای درک موجودات زنده آشنا می شوند. آنها به چگونگی کارکرد مکانیسم ها و فرایندهای زندگی را مطالعه می کنند که شامل موضوعات مانند زیست شناسی غشاء، عملکرد عضلانی، جریان انرژی در بدن، فیزیک و شیمی می شود. از کاربردهای این رشته می توان به تدریس، تکنسین پژوهشی، نویسنده فنی، استاد و محقق نام برد.

زيست فناوری (Biotechnology)

این رشته به دانشجویان آموزش می دهد تا بتوانند موجودات زنده را با هدف اختراع یا بهبود محصولات کشف و دستکاری کنند. این رشته به مطالعه در زمینه های متمرکز در شیمی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی مولکولی و مهندسی بیوشیمیایی همراه با تجربه از مهارت های آزمایشگاهی برای تحقیقات آینده می پردازد. کاربردهای این رشته را می توان از تولید واکسن تا اصلاح ژنتیکی، بیوتکنولوژی مشاهده نمود. از دیگر کاربردهای این رشته می توان به دانشمند بیوتکنولوژی، مشاور، محقق صنعتی، پژوهشگر، استاد، رهبر پروژه، دانشیار پژوهشی و دانشمند ارشد اشاره کرد.

ميكروبي (Microbial)

مولكولي (Molecular)

دريا (Marine)

صنعت و محيط زيست (Industry and the environment)

ريززيست فناوري (Micro-Biotechnology)

آموزش زيست شناسي (Biology education)

علم زیست شناسی امروز یکی از مهمترین و گسترده ترین موضوعات در جهان است. این رشته به مطالعه زندگی و تدریس آن می پردازد. مطالعاتی از قبیل مطالعه مولکولی فرایندهای زندگی تا مطالعه جوامع حیوانی و گیاهی را برای انتقال به نسل بعدی دربر می گیرد.

درس های مربوط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

درس های این رشته در طول تحصیل:

دروس مشترک در گرا یش های مختلف زیست شناسی سلولی و مولکولی:

ریاضی، فیزیک، شیمی، شیمی آلی، بیوشیمی، آمار زیستی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، اکولوژی، ویروس شناسی، تکامل، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی جانوری،فیزیولوژی گیاهی، بیوفیزیک، بیوشیمی، زیست شناسی پرتوی، ایمونولوژی.

دروی تخصصی گرایش ژنتیک:

ژنتیک انسانی، سیتوژنتیک، اصول مشاوره ژنتیکی، ژنتیک سرطان، ژنتیک رفتاری، مبانی ژنتیک میکروارگانیسم،ژنتیک پیشرفته یا تازه های ژنتیک، ژنتیک کمی یا ژنتیک جمعیت ها، سمینار، پروژه.

دروس تخصصی گرایش علوم سلولی و ملکولی:

شیمی آلی، بیو شیمی، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، اکولوژی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، ایمونولوژی زبان تخصصی.

دروس تخصصی گرایش میکروبیولوژی:

شیمی آلی، بیوشیمی،آمار زیستی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، اکولوژی، ویروس شناسی، تکامل، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، فیزیولوژی جانوری، فیزئولوژی گیاهی، بیوفیزیک، بیوشیمی، زیست شناسی پرتوی، ایمونولوژی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی محیطی، قارچ شناسی، پروتوزئولوژی.

پایان نامه رشته زیست شناسی سلولی و ملکولینرم افزارهای رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

یکی از مهمترین نرم افزارهای این رشته spss می باشد.

خدمات گروه تحقیقاتی طلوع در زمینه انجام پروپوزال و پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی

خدمات گروه تحقیقاتی طلوع در زمینه انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل:

 • انتخاب موضوع بر اساس جدیدترین موضوعات پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • ارائه جدیدترین مقالات به عنوان مقاله بیس پایان نامه رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • انعقاد قرارداد با دانشجو و زمان بندی انجام هر یک از مراحل انجام پایان نامه با توجه به نوع پایان نامه یا پروژه مورد توافق
 • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • نوشتن پروپوزال در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی و تمامی گرایش های مرتبط آن
 • نوشتن فصول بر مبنای فازبندی پروژه و تسویه مرحله ­ای همزمان با پیشرفت قرارداد
 • نوشتن فصل اول یا کلیات پژوهش پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • نوشتن فصل دوم یا ادبیات یا مبانی نظری پژوهش پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • نوشتن فصل سوم یا روش شناسی یا متدلوژی پژوهش پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • نوشتن فصل چهارم یا تجزیه و تحلیل آماری یا تحلیل یافته های پژوهش پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • نوشتن فصل پنجم یا نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • نوشتن سمینار پایان نامه رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • انجام پروژه های کلاسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • برگزاری جلسات تلفنی میان دانشجو و پژوهشگر مربوطه
 • انجام کلیه اصلاحات در تمامی مراحل انجام پایان نامه یا پروژه طبق قرارداد
 • برگزاری جلسه توجیهی حضوری برای دانشجو به منظور آمادگی دفاع از پایان نامه
 • انجام اصلاحات بعد از دفاع پایان نامه

انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی در گروه تحقیقاتی طلوع

گروه تحقیقاتی طلوع با بیش از یک دهه تجربه و با هدف متحول سازی در زمینه مشاوره و کمک به دانشجویان با همکاری تیم گسترده ای از پژوهشگران با تجربه و توانمند در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی آمادگی انجام پایان نامه با موضوعات جدید را دارا می باشد. هدف اصلی گروه تحقیقاتی طلوع کمک به دانشجویان در راستای آموزش شخصی سازی شده است. برای دریافت مشاوره رایگان انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی همین الان فرم گروه تحقیقاتی طلوع را پر نمایید یا با ما به صورت تلفنی، ایمیلی و حضوری در ارتباط باشید.


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

شماره شما

مقطع تحصیلی شما

پیام شما

عبارت زیر را عینا وارد کنید.

captcha