خانه | خدمات | مشاوره انجام پایان نامه | مشاوره انجام پایان نامه علوم پزشکی

مشاوره انجام پایان نامه علوم پزشکی

کارگاه آموزشی نرم افزارهای تخصصی ليزرل (Lisrel)، اسمارت پي ال اس (Smart Pls)،AHP ، ANP، دیمتل (DEMATEL) و دیمتل فازی

کارگاه آموزشی نرم افزارهای تخصصی ليزرل (Lisrel)، اسمارت پي ال اس (Smart Pls)،AHP ، ANP، دیمتل (DEMATEL) و دیمتل فازی

دوره ۱: آموزش کاربردی مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای Lisrel و Smart Pls آشنایی کامل با مدلسازی معادلات ساختاری آموزش گام به گام نحوه اجرای مدل بر اساس مدلهای مفهومی مقالات معتبر بررسی تحلیل عاملی تاییدی (CFA) بررسی پایایی و روایی ارزیابی نتایج اجرای مدل اجرا و تحلیل مدلها با متغیرهای میانجی و تعدیل گر دوره ۲: آموزش ...

ادامه مطلب »

مشاوره و انجام پایان نامه در زمینه ژنتیک | میکروبیولوژی | علوم جانوری | سلولی مولکولی

زمینه های مشاوره و انجام پایان نامه | دپارتمان پزشکی

در دوره ی کارشناسی ارشد، مهم نیست دانشجوی کدام دانشگاه باشید، سراسری، آزاد پیام نور و یا غیر انتفاعی؛ شما می توانید با انتخاب صحیح نوع موضوع پایان نامه خود و ارائه ی مقاله ی معتبر از قید این خط کشی های سازمانی رهایی یابید و نه تنها در داخل کشور بلکه شانس خود را برای پذیرش در دانشگاه ها ...

ادامه مطلب »

انجام طرح های پژوهشی، مشاوره و نگارش پایان نامه در رشته زیست شناسی

زمینه های مشاوره و انجام پایان نامه | دپارتمان پزشکی

خدمتی جدید از اساتید رشته زیست شناسی (سلولی و مولکولی) دپارتمان پزشکی گروه طلوع انجام طرح های پژوهشی و مشاوره و انجام پایان نامه در زمینه های: زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی بیوفیزیک زیست شناسی میکروبیولوژی زیست شناسی بیوشیمی زیست شناسی ژنتیک مولکولی علوم گیاهی علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوین ریز زیست فناوری(نانوبیوتکنولوژی) علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری ...

ادامه مطلب »

زمینه های مشاوره و انجام پایان نامه | دپارتمان پزشکی

زمینه های مشاوره و انجام پایان نامه | دپارتمان پزشکی

ژنتیک انسانی (پزشکی) بیوشیمی بالینی (پزشکی) بیوتکنولوژی پزشکی فیزیولوژی آمار زیستی ویروس شناسی پزشکی باکتری شناسی پزشکی مهندسی بافت فیزیولوژی ورزشی نانوتکنولوژی پزشکی قارچ شناسی انگل شناسی بیولوژی تولید مثل مامایی پرستاری (تمام گرایشها) هماتولوژی تکنولوژی گردش خون نظارت بر امور دارویی سم شناسی روانشناسی بالینی علوم سلولی کاربردی مهندسی پزشکی (زیست مواد) علوم تشریح آموزش پزشکی حشره شناسی پزشکی ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE