خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان فنی و مهندسی | عناوین پایان نامه مهندسی علوم کشاورزی

عناوین پایان نامه مهندسی علوم کشاورزی

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های  پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم: مهندسی کشاورزی – هواشناسی پهنه بندی اقلیم های کشاورزی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی. اقلیم‌ شناسی کشاورزی مناطق. بررسی و تحلیل خشکسالی های هواشناسی، هیدرولوژیکی. بررسی روند خشکسالی و تاثیر آن و دیگر عوامل اقلیمی. ارائه مدلی ساده جهت پیش‌بینی ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم: ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات. بررسی کیفی آب های سطحی. بررسی اجرای مکانیسم توسعه پاک. گندزدائی فاضلاب شهری با استفاده از انرژی خورشیدی. نیازسنجی آموزشهای ایمنی، سلامت کار و محیط زیست (HSE). بررسی کمیت و کیفیت زباله‌های عفونی و شیمیایی. ارائه الگوی مناسب آموزشی ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم: بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و پومولوژیکی سه رقم سیب تجاری بر روی پایه M9. بررسي و شناسائي ارقام محلي انگور در منطقه مرند استان آذربايجان شرقي. اثرات شدت هرس باردهی بر خواص کمی و کیفی و عملکرد میوه انگور رقم بیدانه سفید. کاربرد سالسیلیک ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE