خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان فنی و مهندسی | عناوین پایان نامه مهندسی علوم کشاورزی

عناوین پایان نامه مهندسی علوم کشاورزی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم: ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات. بررسی کیفی آب های سطحی. بررسی اجرای مکانیسم توسعه پاک. گندزدائی فاضلاب شهری با استفاده از انرژی خورشیدی. نیازسنجی آموزشهای ایمنی، سلامت کار و محیط زیست (HSE). بررسی کمیت و کیفیت زباله‌های عفونی و شیمیایی. ارائه الگوی مناسب آموزشی ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

موضوعات پایان نامه رشته مهندسی علوم کشاورزی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی علوم کشاورزی بپردازیم: بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و پومولوژیکی سه رقم سیب تجاری بر روی پایه M9. بررسي و شناسائي ارقام محلي انگور در منطقه مرند استان آذربايجان شرقي. اثرات شدت هرس باردهی بر خواص کمی و کیفی و عملکرد میوه انگور رقم بیدانه سفید. کاربرد سالسیلیک ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE