خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

عناوین پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

حیطه های پژوهشی بروز رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: حکمت عملي در کليله و دمنه و مقايسه حکايات مشترک. تصحيح‌ و تحشيه‌ ذيل‌ معارف‌ العوارف‌ معروف به ذيل المعارف في ترجمه العوارف. فهرستي از کنايات فعلي در شعر فارسی. فرهنگ‌ برابرهاي‌ فارسي‌ واژه‌هاي‌ قرآن‌. شرح‌ مفردات‌، تركيبات‌، مفاهيم‌ ابيات‌ دشوار. احياء، تصحيح و ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: معنا شناسی جملات پرسشی. نوع مواجهه عرفا با عشق. بررسی چگونگی تعامل عرفا با سیاست. شخصیت پردازی در داستان های ادبی. بررسی آزادی خواهی در اشعار شعرا. آزادی گرایی در شعر شاعران عربی و فارسی. بررسی سیر تطور موسیقی در سبک های مختلف ...

ادامه مطلب »

جدیدترین موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: سبک شناسی دفتر اول مثنوی از نظر کاربرد اسامی جمع. ویژگی های دستوری تمهیدات عین القضات همدانی. کاربرد افعال مرکب در رساله قشیریه. بررسی انواع تکرار در مثنوی مولوی. مقایسه موضوعی منظومه های نظامی و جامی. ویژگی های انسان کامل از دیدگاه عزیزالدین ...

ادامه مطلب »

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: بررسی مبارزات انقلابی و اثرات آن بر خانواده در رمان رازهای سرزمین من رضا براهنی و مدار صفر درجه احمد محمود. نوع روایت در مدار صفر درجه و همسایه ها. بررسی ساختار و محتوای آثار داستانی فتح الله بی نیاز. بررسی سبک مدرنیست ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات تطبیقی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات تطبیقی بپردازیم: غدغه های اجتماعی(فقر فرهنگی و اقتصادی و تبعات آن) در اشعار نیما یوشیج و عبدالوهاب بیاتی. مضمون وطن در اشعار محمود الرصافی و ملک الشعرای بهار. جلوه سمبولیسم اجتماعی در اشعار محمد الفیتوری و نیما یوشیج. جلوه های پایداری در ...

ادامه مطلب »

موضوعات بروز پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: تعابیر شاعرانه ساخته شده از عناصر طبیعت در منظومه های غنایی نظامی. مقایسه جلوه آداب و رسوم خانواده در شاهنامه با مثنوی مولوی. مقایسه عناصر طبیعت در شعر سهراب سپهری و غزلیات مولوی. سیر تحول تشبیه از سبک خراسانی تا دوره معاصر با ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: بررسی آب و جلوه های آن در سبک خراسانی، عراقی و هندی با تکیه بر اشعار عنصری، رودکی، خواجوی کرمانی، کلیم کاشانی. مقایسه کاربرد حروف و اصوات در  سبک خراسانی با دوره معاصر با تکیه بر اشعار فرخی سیستانی، منوچهری، اخوان ثالث و ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات پهلوی

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات پهلوی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات پهلوی بپردازیم: کارشناسی ارشد: سیمای اهورامزدا (خداوند) در متون پهلوی. سیمای انسان در متون پهلوی. سیمای اهریمن در متون پهلوی. دکتری: سیر تبدیل و تحول افعال از دورة باستان به دورة فارسی دری. برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی بپردازیم: بررسی تطبیقی بزم سرایی در خمسة نظامی و شاهنامه فردوسی. بررسی تطبیقی بزم سرایی در خمسة نظامی و منظومة ویس و رامین. بررسی تطبیقی بزم سرایی در شاهنامة فردوسی و منظومة ویس و رامین. موسیقی در شاهنامة فردوسی و خمسة ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی

موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی بپردازیم: کارشناسی ارشد: هویت تاریخی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه. انطباق شخصیت های پهلوانی شاهنامه با پادشاهان سلسلة اشکانی. تقابل گفتاری و رفتاری پهلوانان در شاهنامه. تقابل گفتاری و رفتاری پهلوانان با پادشاهان در شاهنامه. مجازات در شاهنامه. دکتری: بررسی ، شرح ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE