خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان فنی و مهندسی | عناوین پایان نامه مهندسی شهرسازی

عناوین پایان نامه مهندسی شهرسازی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته مهندسی شهرسازی بپردازیم: استراتژی پیشگیری از جرم در طراحی شهری. تحلیل آسیب های ناشی از تغییر کاربری در بافت های فرسوده. ارائه چارچوبي بهینه براي مديريت ريسک پروژه هاي عمراني. مدیریت استفاده از اعلام خطر پیش هنگام زلزله. شناسایی موانع اجرایی قوانین تملک اراضی درشهرداری. ساماندهی پارکینگ های شهری. ...

ادامه مطلب »

بانک موضوعات پایان نامه و تحقیق مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی بپردازیم: دموکراسی شهری: دموکراسی شهری در واقع بررسی فضاها و پروژه های شهری از منظر دموکراسی است که بیشتر ناظر به عمومیت فضا و آزادای های فعالیتی، دسترسی برابری، عدم جنسیتی شدن فضا، حق برابر گروه های مختلف نژادی به مشارکت می باشد. دموكراسي شهري ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی بپردازیم: بررسی و ارزیابی شاخص های اجتماعی مسکن مهر در گلستان شهر بجنورد. اصول طراحی فضاهای شهری سرزنده. آماده سازی فضاهای شهری برای کودکان و نوجوانان. بازآفرینی محلات قدیمی با بهره‌گیری از اصول فرهنگی و محیطی حاکم بر بافت تاریخی. بهسازی بافت های قدیمی و  ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی بپردازیم: طراحی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا. طراحی خیابان شهری با دیدگاه معماری اسلامی. طراحی جداره شهری با رویکرد حس تعلق به مکان جهت ارتقاء حس شهروندی. طراحی منظر و جداره شهری در کنار محله قدیمی ؟؟؟. طراحی جداره های مهم شهری. ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی | مدیریت شهری

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی | مدیریت شهری بپردازیم: ارزيابي عملکرد مديريت شهري در پايداري محلات شهري (نمونه موردی: ؟؟؟) نقش سرمايه اجتماعي شهروندان در حکمروايي خوب شهري (مطالعه موردي: ؟؟؟) تحلیل نقش مديريت شهري در عدالت فضايي ميان نواحي شهري (مطالعه موردي: ؟؟؟) اولویت بندی فضایی و تحلیل مدیریت ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی | برنامه ریزی و طراحی شهری

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی | برنامه ریزی و طراحی شهری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی | برنامه ریزی و طراحی شهری بپردازیم:  بررسی تاثیر کالبد و کارکرد فضای ورودی شهر در حس تعلق شهروندان.  طراحی آرمانشهر بر اساس جنبش نوشهرگرایی. طراحی شهر الکترونیک با رویکرد ارتقاء کیفیت های زیستی. بررسی وضعیت پیاده روهاي شهر تهران در راستاي تجهیز مبلمان ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE