خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان فنی و مهندسی | عناوین پایان نامه مهندسی مکاترونیک

عناوین پایان نامه مهندسی مکاترونیک

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش دوازدهم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: استفاده از شبکه عصبی برای کنترل محرک هیدرولیک-پنوماتیک: به این ترتیب که یک شبکه عصبی آموزش می بیند تا رفتار و عکس العمل یک محرک هیدرولیک-پنوماتیک را تقلید کند و با استفاده از این شبکه درحالات مختلف ورودی لازم را برای استخراج خروجی مطلوب ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش یازدهم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Robot with Facial Expression. IVRS based Robot. Fully automated Robotic car navigation system. Rapid Profile Cutting Robot. Fully Automated Computer Control PCB manufacturing System. Bomb Disposal Robot. Watchdog Robot. Smart House Robot. Automatic Lawnmower Robot. Unmanned Aerial vehicle for surveillance purpose. Load Carrying cart ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش دهم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Obstacle sensing and overcoming robot. Aqua Robot [underwater]. Solar Powered Robot. Fire Extinguisher robot. Two wheel balancing robot. Two wheel navigation robot. Quadruped Robot. Hexapod Robot. Track recorder and retracer robot. Industrial robotic arm. Scara robot. Tele-robotic surgery. Robotic arm replicating human hand. Fully ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش نهم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: CNC Automatic Ramming Machine. Automatic Typical pipe Cutting Machine. Aero plane Controlling System (Glider model). Automatic temperature controller with Cooling System. D & F of Automatic Lubrication System. Automatic Foot Dust vacuum Cleaning Machine. Automatic Packing Conveyor by using sensors. Automatic Moisture and Light ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش هشتم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Automatic rain operated wiper. Automatic Humidification system. Fabrication of simple indexing by stepper motor in Shaping Machine. Fabrication of CNC pneumatic auto feed punching and riveting Machine. Fabrication of Pneumatic Auto gear changer. Automatic Hydro-pneumatic Lubrication system. D & F of Automatic Pneumatic Ramming ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش هفتم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه، تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Automatic potato chips making Machine. Sensor Operated Power saving Foot dust cleaner. Fabrication of PC based pneumatic bottle washing machine. Accident Preventer for Cutting Machine. Automatic Wheel Chair for physically disabled person. Fully Automated Intelligent Vehicle (Car Model). D & F of Automatic Pneumatic ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش ششم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Auto Feed Multi-purpose press. Fabrication of Automatic Sensor Based Reverse Braking System. Fabrication of Automatic Pneumatic Shaping Machine. Fabrication of Fully Automated Drilling Machine. Intelligent Wall painting Crane. Sensor based auto punching conveyor Machine. D & F of Pneumatic high speed Hack saw ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش پنجم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Automatic Packing control Machine for Industrial Application. Automatic Double Axis Welding Machine. Automatic Pneumatic Paper cup folding Machine. Automatic Pneumatic Reciprocating Water Pumping System. Automatic Visitor Guided with Material Handling Vehicle. Automatic Vegetable (or) Lemon Cutting machine. Automatic accident avoiding system for machines. ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش چهارم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: Automatic Wheel chair cum bed. Automatic Sky Car parking System. Automatic Pneumatic Reciprocating Water Pumping System. SMS controlled Material handling robot. Remote controlled Vacuum Cleaning Robot. Automatic Scrap Collecting Vehicle. Automatic Fire fighting cum material handling vehicle. Sensor Based Automatic paint marking machine ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه مهندسی مکاترونیک | بخش سوم

ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه مهندسی مکاترونیک بپردازیم: PC based Automatic sheet cutting Machine. Sensor Based Inspection Conveyor. Remote controlled Video Analyzing pick and place Robot. Cell Phone Controlled Video Analyzing Robot. Automatic Vehicle Accident Information System. Automatic Dam shutter controlling system. Automatic Paint Spaying Equipment. Remote controlled Bomb detecting robot. ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE