خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه جامعه شناسی

عناوین پایان نامه جامعه شناسی

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق جامعه شناسی

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: ۱- حوزه سلامت اجتماعی: بررسی جامعه شناختی تاثیر حمایت اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی. بررسی رابطه بین امنیت اجتماعی با سلامت اجتماعی. بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی (جامعه آماری خاصی مثلا دانشجویان دانشگاه تهران) با تاکید بر شبکه های اجتماعی. بررسی تاثیر کیفیت زندگی ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش چهارم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعي عام، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي. شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان. مدلسازی عوامل (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) موثر بر مصرف برق. الگوسازی ساختاری رابطه بين عوامل اجتماعي، تعهد سازماني و رضایت شغلی کارکنان. ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش سوم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق. عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق. رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن. بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پايبندي به ارزشهاي ديني. بررسي عوامل اقتصادي، فرهنگی موثر بر پايبندي به ارزشهاي ديني. شناسایی ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش دوم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم اجتماعی بپردازیم: شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي زنان شاغل. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرايي دانشجویان. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجویان. بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه جامعه شناسی | بخش اول

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه جامعه شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته جامعه شناسی بپردازیم: مطالعه و بررسی معرفت شناسی دینی و آسیب های شناسی آن. مطالعه و بررسی اصل برابری شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی. حقوق بشر از منظر اسلام. مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش. عوامل موثر در افزایش تصادفات و به نوبه ی خود ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE