خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان علوم انسانی

معرفی آخرین مباحث پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی وبسایت های خرید و اثر آن بر افزایش خرید. شناسایی عوامل موثر بر موانع و چالشهای توسعه کارآفرینی سازمان. رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان. بررسی رابطه بین شایستگی های فردی مدیران با سلامت سازمانی. چگونگی ارتقاء اثربخشی نظام الکترونیک در ...

ادامه مطلب »

بروزترین حیطه های پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی رابطه سبک رهبری و سرمایه اجتماعی. تاثیر علامت تجاری بر عملکرد سازمان. تاثير متناسب بودن تخصص كاركنان با جايگاه شغلي آنان. اثر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی. بازاریابی برند برای ایجاد ارزش ویژه برند. ارائه مدل جامع پیاده سازی یک استراتژی ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی و تاثیر قابلیت بازاریابی الکترونیکی. بررسی رابطه بین نظام پشنهادات بر ارتقاء کارآمدی سازمانی. بررسی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی در سازمان. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سازمان. بررسی نقش توسعه سرمایه انسانی دانشی در سازمان. نقش سامانه‌های مدیریت ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: بررسی و مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان. بررسی رابطه حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی. بررسی و مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیّتی. رابطه ذهن آگاهی بر افسردگی و امید به زندگی. رابطه انواع سبک های تفکر و سازگاری آموزشی. رابطه شیوه تنظیم هیجانی، ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته حسابداری بپردازیم: بررسی و تاثير حاكميت شركتي، عملكرد شركت و عدم تقارن اطلاعاتي. بررسی میزان تأثیر پذیری نظر حسابرس. بررسي رابطه بين ظرفيت مالياتي و استفاده از اصل افشاء . برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته جغرافيا گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري بپردازیم: تحلیل برنامه ریزی کاربری اراضی. نقش مديريت شهري در توسعه فضايي و كالبدي. اثرات تعلق مکانی ساکنان بافت فرسوده بر نوسازی آن. بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری. ارائه روش پیاده سازی اصول پدافند ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی بپردازیم: معنا شناسی جملات پرسشی. نوع مواجهه عرفا با عشق. بررسی چگونگی تعامل عرفا با سیاست. شخصیت پردازی در داستان های ادبی. بررسی آزادی خواهی در اشعار شعرا. آزادی گرایی در شعر شاعران عربی و فارسی. بررسی سیر تطور موسیقی در سبک های مختلف ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق زبان انگلیسی

موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته زبان انگلیسی بپردازیم: The strategies in the subtitling. Teaching of Communicative and Socio-affective. Assessment on EFL Learners’ Writing Skill and Autonomy. Impact of Self-efficacy on Motivation and Achievement. Relationship between Listening Self-efficacy, Listening Comprehension. relationship between multiple intelligences, reflective teaching. Effectiveness of Audio Books on the ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتریان سازمان. عوامل موثر بر عدم ایجاد بازار خاکستری. تاثیر نام تجاری بر وفاداری مشتریان سازمانی. تخصص كاركنان با جايگاه شغلي در كارآمدي آنان در سازمان. مهارت حل مسئله بر ارتقاء میزان سازگاری و تصمیم گیری. علل تاخير ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت به همراه مقاله بیس

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: عنوان یک: ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر استفاده از IT در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک دیمتل فازی. عنوان دو: بررسی عوامل موثر بر خصوصیات بسته بندی بر قصد خرید مشتریان. عنوان سه: شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE