خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه روانشناسی

عناوین پایان نامه روانشناسی

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: بررسی و مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان. بررسی رابطه حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی. بررسی و مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیّتی. رابطه ذهن آگاهی بر افسردگی و امید به زندگی. رابطه انواع سبک های تفکر و سازگاری آموزشی. رابطه شیوه تنظیم هیجانی، ...

ادامه مطلب »

جدیدترین موضوعات پژوهشی رشته روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: مقايسه سبك دلبستگي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي مقابله اي در نوجوانان سوءمصرف كننده مواد و نوجوانان عادي. مقايسه رضايت از زندگي، رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زناشويي در زوجين نابارور و بارور. مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه، استرس ادراك شده و راهبردهاي مقابله اي در ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی عمومی و بالینی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی عمومی و بالینی بپردازیم: بررسی رابطه هیجان خواهی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان … . آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد. مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی. مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه ...

ادامه مطلب »

جدیدترین موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی بپردازیم: اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان. پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک های دلبستگی و مهارت های ارتباطی زوجین. نقش پنج عامل شخصیت در پیش بینی کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی. رابطه شیوه تعامل ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی بالینی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی بالینی بپردازیم: اثربخشی آموزش مديريت استرس بر اساس ذهن آگاهي بر کنترل وسوسه، معتادان تحت درمان. اثربخشی آموزش مديريت استرس بر اساس ذهن آگاهي بر افسردگی، اضطراب و استرس معتادان تحت درمان. مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش مديريت استرس بر اساس ذهن آگاهي  در ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی در حیطه زوج و مباحث زناشویی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: اثربخشی آموزش های کنترل شناختی هیجان بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زوجی. اثربخشی آموزش های کنترل شناختی هیجان بر سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی. اثربخشی آموزش فرآیندهای دلبستگی زوجین بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی. اثربخشی آموزش های کنترل شناختی هیجان بر رضایت جنسی مبتلایان به دیابت. اثربخشی ...

ادامه مطلب »

جدیدترین موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی بپردازیم: بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری. تاثیرات بازی­های رایانه­ای بر نوجوانان رابطه بازی­های رایانه­ای خشن باپرخاشگری دانش­آموزان. بررسي عوامل ایجاد کننده پرخاشگري در نوجوانان. بررسي رابطه بين تفكرات غیر منطقي و نارضايتمندي زناشويي. تأثیر آموزش تربیت فرزند به زوجین بر اساس مذهب ...

ادامه مطلب »

بانک موضوعات جدید پایان نامه رشته روان شناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روان شناسی بپردازیم: پیش بینی خشونت زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان متاهل. مقایسه طرح­واره­های ناسازگار اولیه، باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دو گروه افراد دارای سومصرف مواد مخدر و افراد عادی. نقش واسطه ای جستجوگری حسی و ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق روانشناسی و علوم تربیتی

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بپردازیم: بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر و شیوه های تنظیم هیجانی و اضطراب کودک. رابطه سبک دلبستگی و شیوه های تنطیم هیجانی با اعتماد به نفس کودک. رابطه سبک دلبستگی و ذهن آگاهی با عزت نفس کودک. رابطه سبک دلبستگی و شیوه ...

ادامه مطلب »

موضوعات بروز پایان نامه و تحقیق روانشناسی آموزشی | Educational Psychology

موضوعات پایان نامه روانشناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی آموزشی بپردازیم: رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری و ابعاد کمالگرایی با اضطراب امتحان. رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی. رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری با اضطراب امتحان. رابطه ابعاد کمال گرایی با اضطراب امتحان. ارائه مدل علی فشار روانی شغلی در ارتباط ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE