خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه علوم تربیتی

عناوین پایان نامه علوم تربیتی

حیطه های پژوهشی بروز علوم تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی در زمینه رشته علوم تربیتی بپردازیم: مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برنامه درسی کارورزی. چگونگی تولید علوم تربیتی دینی. بررسی موانع تولید علوم انسانی بومی. بررسی رابطه استفاده از اینترنت با هویت دینی در دانشجویان. تجزیه و تحلیل نیازهای خواندن و درک مفاهیم واحد زبان انگلیسی. تبیین و تحلیل ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه علوم تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم: ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز. بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning). شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی. طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه علوم تربیتی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم: نقش ویژگی­های شخصیتی و تاب­آوری در پیش بینی بهزیستی­ روانشناختی. نقش تمایزیافتگی خود و سبک های هویت در پیش بینی طلاق عاطفی. نقش شیوه های فرزندپروری و طلاق عاطفی والدین در پیش بینی استرس، اضطراب و افسردگی فرزندان. رابطه ساده و چندگانه جهت گیری مذهبی و ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه علوم تربیتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم تربیتی بپردازیم: بررسی تحولات نظام آموزش و پرورش دربخش پژوهش. اهمیت زنگ تفریح و تاثیر آن بر یادگیری. بررسی مشکلات تدریس درس ریاضی در ایران و راهکارهای ارتقای آن با توجه به تجربه دیگر کشورها. آسیب شناسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش کشور. بررسی رابطه سبک ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE