خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه حسابداری

عناوین پایان نامه حسابداری

جدیدترین حیطه های پایان نامه حسابداری

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته حسابداری بپردازیم: بررسی و تاثير حاكميت شركتي، عملكرد شركت و عدم تقارن اطلاعاتي. بررسی میزان تأثیر پذیری نظر حسابرس. بررسي رابطه بين ظرفيت مالياتي و استفاده از اصل افشاء . ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌-ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌-ح‍س‍اب‍رس‌. ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش ششم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری بپردازیم: بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری. بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و مکانیزم های حاکمیت شرکتی. بررسی عوامل داخل شرکتی مؤثر بر سودآوري موسسات مالی. بررسی مدیریت سود واقعی در شرکت­های خانوادگی بورس اوراق بهادار ؟؟؟. بررسی رابطه بین توانایی های مدیریت ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش پنجم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری بپردازیم: بررسی رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و قیمت سهام در مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها. بررسی محتوای اطلاعاتی هزینه های تحقیق و توسعه. بررسی رابطه بین مراحل چرخه عمر شرکت، ارزیابی پرتفوی و عملکرد آتی شرکت. بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک شرکت. بررسی رابطه بین ساختار ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش چهارم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری بپردازیم: بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه. بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجوه نقد. بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر ریسک و بازدهی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی رابطه چرخه عمر شرکتها و محافظه کاری. بررسی تاثیر چرخه عمر ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش سوم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی رابطه بین میزان محافظه­کاری با سازوکارهای نظام راهبری شرکت از جمله تمرکز مالکیت، حسابرس مستقل، دوره­های تصدی هیئت مدیره و … . بررسی رابطه بین میزان محافظه­کاری و تأثیر آن بر جریان وجه نقد عملیاتی و نگهداشت وجه نقد. بررسی رابطه جریان نقد طی دوره و ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش دوم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر انتخاب روش تامین مالی (تامین مالی از طریق بدهی و یا حقوق صاحبان سهم). بررسی قوت و ضعف و اندازه پایداری سود در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت. بررسی رابطه بین میزان محافظه کاری و تاثیر آن بر خطای پیش بینی ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش اول

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی رابطه بین میزان اهرم و سودآوری با سازوکارهای نظام راهبری شرکت از جمله تمرکز مالکیت، حسابرس مستقل، دوره­های تصدی هیئت مدیره و … . بررسی ارتباط ساختار سرمایه با عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و خارج از سازمان. بررسی تاثیر انتخاب نوع تامین مالی بر ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش دوم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی  بپردازیم: رابطه اقلام تعهدي اختياري و نرخ موثر مالیاتی. بررسي تاثير ويژگي هاي ساختاري و عملكرد شركت بر كيفيت افشا. ساختار مالکیت و تاثیر ان بر کیفیت افشای اختیاری. بررسی رابطه چرخه ی عمر و نسبت سود هر سهم به ارزش بازار. مالكيت دولتی و کیفیت ارائه ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش اول

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی بپردازیم: رابطه بين مالکيت مدیریت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. رابطه بين مالکيت دولتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. رابطه بين تمرکز مالکيت و محافظه کاری حسابداری در شرکت ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE