خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه اقتصاد

عناوین پایان نامه اقتصاد

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: اثر عوامل (فاکتورهای) نهادی-بین المللی بر کیفیت درآمدهای بانکی. Effects of international institutional factors on earnings quality of banks. بازدهی نسبت به مقیاس در بانک های بزرگ: یک رویکرد مرزی-تصادفی از ضریب تصادفی. Returns to scale at large banks in the US: A random ...

ادامه مطلب »

بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد گرایش بانکی و مالی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد گرایش بانکی و مالی بپردازیم: اثر عوامل (فاکتورهای) نهادی- بین المللی بر کیفیت درآمدهای بانکی. Effects of international institutional factors on earnings quality of banks. بازدهی نسبت به مقیاس در بانک­های بزرگ: یک رویکرد مرزی- تصادفی از ضریب تصادفی. Returns to scale at large banks ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش دهم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: بررسی و تخمین تابع تقاضای فولاد کشور. آزادسازی تجارت ـ تعدیل ساختار بودجه دولت «مورد حذف / کاهش تعرفه های تجارت». تقاضای کل و سیاستهای پولی و مالی: کاربردی از تبدیل باکس ـ کاکس در ایران. بررسی برآورد تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش نهم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: نقش انتظارات عقلانی در بی تاثیری سیاستهای پولی ایران. تاثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد کشور دیدگاه: نظریه کنترل بهینه. بررسی امکان حصول تعادل همزمان داخلی و خارجی با استفاده از سیاستهای ترکیبی در اقتصاد ایران. برآورد تابع تولید خرمای کبکاب «مطالعه ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش هشتم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: بررسی قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران ۶۵-۱۳۴۶. اندازه گیری بهره­وری صنایع کشور. تلفیق مبادلات بین بخشی در سازمان اکو. بررسی سیاست های پولی و مالی در کشور های توسعه نیافته. برآورد قیمت های سایه ای. ریشه یابی جنبه های ارزشی اقتصاد. برنامه ای ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد انرژی | بخش دوم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد انرژی بپردازیم: ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی در ؟؟؟ و ؟؟؟ با ملاحظات توسعه پاک. بررسی تاثیر انرژیهای نو و فسیلی بر رشد اقتصادی در ؟؟؟ و کشورهای توسعه یافته. ارزيابي كارايي انرژي برق درصنايع انرژي بر ؟؟؟ با استفاده از روش (DEA) در دوره زماني ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش هفتم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: بررسي تطبيقي جايگاه روابط عمومي بانك در نظام بانكي ايران و خارج از كشور و آسيب‌شناسي فعاليت روابط عمومي بانك به تفكيك استانها. بررسي آثار اجتماعي طرح‌هاي اجرا شده بانك در قالب مسئوليت‌هاي اجتماعي. آسيب شناسی فعاليتهای روابط عمومی بانک در استانها و ارائه ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش ششم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: مطالعه و بررسی نظام بهينه زیباسازی و طراحی الگوهای نمای ظاهری و چیدمان داخلی ساختمان‌‌‌‌های شعب و مدیریت بانک در سطح کشور با توجه به نظام بانکداری الکترونیکی به منظور ارتقاء برند بانک کشاورزی. بررسي رابطه بین فضای فیزیکی و حجم فعالیت‌‌‌‌های شعب با ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش پنجم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي ادراکي و تصميم‌گيري روساي شعب و عملکرد تجهيز منابع/وصول مطالبات و … . بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي رهبري روساي شعب و عملکرد تجهيز منابع/وصول مطالبات و … . بازنگری و طراحی نظام گردش شغلی موثر و کارآمد در شعب بانک ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه اقتصاد | بخش چهارم

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم: امكان سنجي ايجاد واحدهاي جديد كسب و كار در شعب بانك. طراحي نهادهاي تكميلي براي زنجيره خلق ارزش افزوده در بانك. طراحي مكانيزم‌هاي اجرايي استفاده از ابزارهاي نوين بانكي در بانك. ارائه الگويي براي تعيين چرخه عمر محصولات بانكي. بررسي كارايي شيوه هاي مختلف ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE