خانه | موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه مدیریت

عناوین پایان نامه مدیریت

حیطه های پژوهشی بروز مدیریت مالی | MBA | مدیریت تحول سازمانی | مدیریت صنعتی | مدیریت دولتی | مدیریت اجرایی و …

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی در زمینه تمامی گرایش های رشته مدیریت بپردازیم: مدیریت و  MBA بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت. بررسي عوامل مؤثر بر ميزان صادرات. بررسي عوامل مؤثر بر صادرات كاشي. بررسي نگرش صادر كنندگان در مورد تأثير عوامل توليد. سنگهاي تزئيني و ساختماني در شهرستان اصفهان. تجزيه و تحليل عوامل ...

ادامه مطلب »

معرفی آخرین مباحث پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی وبسایت های خرید و اثر آن بر افزایش خرید. شناسایی عوامل موثر بر موانع و چالشهای توسعه کارآفرینی سازمان. رابطه مدیریت دانش با توانمند سازی کارکنان. بررسی رابطه بین شایستگی های فردی مدیران با سلامت سازمانی. چگونگی ارتقاء اثربخشی نظام الکترونیک در ...

ادامه مطلب »

بروزترین حیطه های پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی رابطه سبک رهبری و سرمایه اجتماعی. تاثیر علامت تجاری بر عملکرد سازمان. تاثير متناسب بودن تخصص كاركنان با جايگاه شغلي آنان. اثر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی. بازاریابی برند برای ایجاد ارزش ویژه برند. ارائه مدل جامع پیاده سازی یک استراتژی ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: بررسی و تاثیر قابلیت بازاریابی الکترونیکی. بررسی رابطه بین نظام پشنهادات بر ارتقاء کارآمدی سازمانی. بررسی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی در سازمان. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سازمان. بررسی نقش توسعه سرمایه انسانی دانشی در سازمان. نقش سامانه‌های مدیریت ...

ادامه مطلب »

جدیدترین حیطه های پایان نامه و تحقیق رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتریان سازمان. عوامل موثر بر عدم ایجاد بازار خاکستری. تاثیر نام تجاری بر وفاداری مشتریان سازمانی. تخصص كاركنان با جايگاه شغلي در كارآمدي آنان در سازمان. مهارت حل مسئله بر ارتقاء میزان سازگاری و تصمیم گیری. علل تاخير ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت به همراه مقاله بیس

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: عنوان یک: ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر استفاده از IT در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک دیمتل فازی. عنوان دو: بررسی عوامل موثر بر خصوصیات بسته بندی بر قصد خرید مشتریان. عنوان سه: شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم ...

ادامه مطلب »

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت منابع انسانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی بپردازیم: قواعد متناقض و جرقه های خلاقیتی: بهبود خلاقیت فردی از طریق تعارض و یکپارچگی. Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration. اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش کار کارکنان. Effect of management commitment to internal marketing ...

ادامه مطلب »

بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی بپردازیم: اثر مدیریت هزینه داخلی ، یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، و ظرفیت بر جذب روی مدیریت هزینه درون سازمانی در زنجیره تامین. Effect of internal cost management, information systems integration, and absorptive capacity on inter-organizational cost management in supply chains. تاثیر کمک های تصمیم ...

ادامه مطلب »

جدیدترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی داخلی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی داخلی بپردازیم: ۱- ارزیابی و پیش بینی /آینده پژوهی کارایی بانک صادرات استان مازندران به وسیله تحلیل پوششی داده ها رگرسیون چند متغیره شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک(هوش مصنوعی). متغیر های ورودی جهت تعیین کارایی: تعداد کل شعب – دارایی کل. متغیر های ...

ادامه مطلب »

بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت حوزه راهبردی و بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بپردازیم: حوزه راهبردی تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی (یک سازمان ورزشی) با استفاده از روش SWOT و تکنیک DEMATEL. تدوین برنامه راهبردی (یک سازمان ورزشی) با استفاده از SWOT و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP). ارزیابی عملکرد سازمان (یک سازمان ورزشی) با استفاده ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE