آذر ۲۲, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی علوم اجتماعی

عوامل موثر در فرزندآوری زنان

فرزندآوری یک زن از یک سو به مسائل طبیعی و بیولوژیک زن و از سوی دیگر به عوامل اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و … مربوط می شود. میزان همگانی […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی علوم اجتماعی

عوامل موثر بر میزان تقاضا برای فرزندآوری

بنابراين تقاضا براي بچه دار شدن در مقياس يك خانوار، تحت تأثير موارد زير قرار مي گيرد: تعداد فرزنداني كه مي توانند زنده بمانند؛  معمولا جنس […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی علوم اجتماعی

عوامل موثر در افزایش فرزندآوری

كاهش سطح زاد و ولد و باروري علاوه بر تأثير قاطعي كه بر ميزان رشد جمعيت و از آن طريق تعديل شتاب افزايش تعداد جمعيت داشته، […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی علوم اجتماعی

تحولات جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران

تحولات فرزندآوری و سیاست‌‌های تنظیم خانواده در ایران را به چهار دوره می‌‌توان تقسیم کرد: دوره‌ی اول طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ که میزان رشد جمعیت […]