خانه | آموزش | مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مديريت شهري

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شالوده مديريت شهري عبارت است از بر عهده گرفتن نقشي فعال در توسعه، مديريت و هماهنگ سازي منابع براي دستيابي به اهداف توسعه شهري. هر چند اين تعريف مي تواند رضايت بخش باشد اما بسيار كوتاه و كلي است. در عمل وظيفه و نقش مديران شهري  را مي توان به عنوان مسئوليت پذيري در زمينه زير ساخت هاي ضروري شهري ...

ادامه مطلب »

سکونت گاه هاي غيررسمي

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نوعي سکونت گاه غيرمجاز است که توسط تهي دستان شهري اغلب در پيرامون (خارج از محدوده) شهرها پديد مي آيد. اين گونه سکونت گاه ها به علت غير رسمي بودن، از برنامه ريزي و طراحي شهري برخوردار نيست و از خدمات عمومي محروم است. اسکان غير رسمي چنان به بخشي از حيات شهري تبديل شده است که در جاي جاي ...

ادامه مطلب »

حاشيه نشيني

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اولين كسي كه اصطلاح حاشيه نشيني را به كار برد، رابرت اي پارك بود. پارك در مقالة “مهاجرت  بشر و انسان حاشيه نشين” حاشيه نشيني را نتيجة عملكردهاي اقتصادي-سياسي مي داند. ارنست برگس و لويس ورث معتقدند علت شكل گيري مناطق حاشيه نشين تمركز گروه هاي فقير در نواحي فاقد خدمات كافي است. مارشال كلينارد و ارنست برگس از طرفداران ...

ادامه مطلب »

راه كارهاي اجرايي بازآفريني شهري

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ايجاد سامانه اطلاع رساني و ترويجي براي آگاهي يافتن مردم از حقوق و منافع خود، تخفيف عوارض نوسازي و تراكم ساخت در هنگام صدور پروانه، پرداخت تسهيلات بانكي، پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي، تأمين نهادهاي مورد نياز نوسازي با اولويت و قيمتهاي ترجيحي، اعطاي كمك هاي فني و مهندسي به صورت رايگان يا تأمين بخشي از هزينه هاي آن، ايجاد ...

ادامه مطلب »

سطوح مشارکت

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سطوح مشارکت “مشارکت” حلقه اتصال روابط میان بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی است که در عین تامین منافع خاص، هدف مشترکی را تامین می­کند و به تحقق آن سرعت می بخشد. سطوح مشارکت با توجه به نوع طرح و زمینه سازی های اجتماعی و مدیریتی در سطح های زیر تعریف می­ شود: مشارکت در تصمیم سازی مشارکت در ...

ادامه مطلب »

مشارکت و مشارکت شهروندان | بازآفريني شهري و مشاركت مردم

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مشارکت و مشارکت شهروندان مشارکت مردمی به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده به منظور بهبودوضعیت زندگی به شیوه اي غیر انتفاعی و براساس آگاهی هاي فردي و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه طرح، نظارت و اجرا می­ باشد .به نحوي که این دخالت و درگیري داوطلبانه منجر به بروز ...

ادامه مطلب »

پدافند | پدافند غير عامل شهري | اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پدافند از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جزء پد و افند تشكيل گرديده كه در فرهنگ فارسي به معني خنثي كننده هر نوع تهاجم و خطر مي باشد پدافند به دو بخش پدافند عامل و پدافند غير عامل تقسيم مي گردد. به عبارتي پدافند به معني حفظ جان مردم، تضمين امنيت افراد، صيانت از تماميت ارضي و حاكميت ...

ادامه مطلب »

آمایش سرزمین

مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کلمه آمایش از مصدر آمودن به معنای آباد کردن، آمیختن، آراستن و نظم دادن است. در واقع آمایش سرزمین ترکیبی از رشته های مختلف علوم انسانی و تجربی و فنی است که با مشارکت منطقی و شیوه ای هماهنگ به سازماندهی سرزمین می پردازد. آمایش سرزمین که معادل اصطلاحات Spatial planning یا Land use planning می باشد عبارت است از ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE